Midler til genhusning for borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Erik Jensen oplyser, at Naalakkersuisut og Inatsisartut Finansudvalg har reserveret 70 mio. kr. til udgifter for genhusning af de berørte borgere efter naturkatastrofen i Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Midlerne skal gå til etablering af permanente boliger som byggesæt, køb af private boliger i området og ved renovering af eksisterende boliger, ejet af Selvstyret eller Qaasuitsup Kommunia. Etableringen af permanente boliger kan potentielt foregå i f.eks. Uummannaq og bygder, Upernavik, Aasiaat, Qeqertarsuaq eller Qasigiannguit. Placeringen af permanente boliger vil tage udgangspunkt i hver husstands ønsker og behov. Qaasuitsup Kommunia arbejder på nuværende tidspunkt med at indhente disse oplysninger hos de berørte borgere.

Midlerne er overført fra Selvstyrets anlægsprojekter der er afsluttet med mindreforbrug, hvor kommunerne har ligeledes bidraget med uforbrugte midler, øremærket til Boligprogram for Bygder og Yderdistrikter i 2016 og 2017.

Yderligere er det besluttet, at der vil ske nedskrivning af gæld til 0 kr. i de tilfælde, der er borgere med Medbyggerhuse og Selvbyggerhuse, hvor der stadig er gæld til Selvstyret. Dermed kan disse borgere starte en ny tilværelse.

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Erik Jensen udtaler:

”Jeg er glad for, at der ved tæt samarbejde mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut samt kommunerne er opnået bevilling til anlæg af nye huse til de tsunamiramte borgere i Nuugaatsiaq og Illorsuit, så de snarest igen kan bo i egne boliger og genetablere et trygt liv.”


Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, bedes henvendelse herom sendt til afdelingschef Embla Kristjánsdóttir – emki@nanoq.gl.