Radarprojekt for Thule Air Base

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigs Anliggender og Landbrug Suka K. Frederiksen har igangsat undersøgelse vedr. Radarprojektet for Thule Air Base

Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen har igangsat undersøgelse af radarprojektet for at vurderer sagen som helhed, ligesom der pågår dialog med Udenrigsministeriet.

Der skal i henhold til forsvarsaftalen laves årlige rapporteringer vedr. USA's kontakter på Thule Air Base. ”Jeg er blevet oplyst om, at man administrativt har modtaget informationer og afrapportering om et projekt på installation af et system på radaren i Pituffik,” siger Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen (som led i denne afrapportering af amerikanske projekter på basen i 2015 og 2016).

Administrationen har oplyst, at Naalakkersuisut ikke har drøftet dette emne tidligere. Begrundelsen har været hensynet til de igangværende forhandlinger med USA om en servicekontrakt på Pituffik, hvorfor man har vurderet ikke var hensigtsmæssigt at mødes om i fx Permanent Committee, før disse forhandlinger var afsluttet. Fokus har været på forhandlinger om en ny servicekontrakt, der skal sikre Grønland og det grønlandske samfund det størst mulige afkast og fordele af den amerikanske tilstedeværelse.

Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen understreger: ”Vi har allerede rettet henvendelse til og er i løbende dialog med Udenrigsministeriet og forventer at få svar på vores forespørgsler, blandt andet om det system der er installeret på radaren i 2016, er en væsentlig ændring iflg. Igaliku-aftalen der vil kræve konsultation, om der er modtaget særskilt henvendelse omkring denne installation m.v. Vi forventer svar på dette i løbet af den kommende tid.

Derefter skal vi drøfte baggrunden for processen og et videre forløb med Naalakkersuisut og Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg. Det er vigtigt, at have alle fakta på bordet før der drages en endelig konklusion. Jeg finder det vigtigt som ansvarlig Naalakkersuisoq at alt hvad der vedrører vort land naturligvis SKAL følge procedurerne.”

Derfor er sagen som vedrører udenrigs, forsvars,- og sikkerhedspolitiske spørgsmål noget som Naalakkersuisut prioriterer og vægter højt.

 

For yderligere informationer kontakt fungerende Departementschef Jacob Isbosethsen e-mail: jsis@nanoq.gl eller +299 556 772.