Ny bekendtgørelse om indberetning af økonomiske oplysninger

Trawler

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land er trådt i kraft.

Baggrunden for bekendtgørelsen er, at Selvstyret har manglende viden om fiskeriflådens og fiskerifabrikkernes økonomi. Bekendtgørelsen har derfor det formål, at vi bedre kan analysere økonomien i fiskeriflåden ved udarbejdelse af lovændringer, og give mulighed for mere kvalificerede beregninger for hvordan ressourcerenteafgifter i fiskeriet påvirker flådens rentabilitet.

Det betyder at alle der driver erhvervsmæssigt fiskeri- eller fiskerivirksomhed med fartøjer over 6m længde samt produktions- og indhandlingsanlæg på land nu er omfattet af indberetningspligten og skal indberette oplysninger om de produktionsmæssige og økonomiske forhold som er relateret til virksomhedsdriften for det foregående kalenderår.

Fiskeri med joller på 6 meters længde eller der under er undtaget.

I 2017 skal der således indberettes oplysninger for kalenderåret 2016, og fristen for indberetning er d.1.9. Oplysningerne skal inden indberetningen attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Indberetning sker via http://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeriindberetning_2017

Der findes en detaljeret vejledning på hjemmesiden.

For oplysninger kontakt GFLK på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gflk@nanoq.gl