Departementet for Fiskeri og Fangst har styr på licensansøgninger

Stemningsbillede Fra den 1. januar 2017 begyndte kommunerne at udstede jollelicenser for kystnært fiskeri efter hellefisk, torsk og stenbider.

APN, Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik, Departementet for Fiskeri og Fangst, sagsbehandler licensansøgere, som har fået afslag fra kommunerne.

Hvis ansøgeren ikke opfylder samtlige krav, kan vedkommende søge om dispensation. Og her indtræder Departementet for Fiskeri og Fangst, idet administrationen har til opgave at få udstedt dispensationer for ansøgere.

Sermitsiaq. AG skrev, den 21. juli, at det sejler for Departementet for Fiskeri og Fangst, eftersom administrationen ikke har styr på at udstede licenser til ansøgere for erhvervelse af en licens til fiskeri.

Det er angiveligt, at læserne af Sermitsiaq.AG´s har fået et indtryk af, at det er Departementet for Fiskeri og Fangst, som udsteder alle licenser til ansøgere. Det er ikke tilfældet.

Der er en nøje beskrivelse, hvem der få udstedt en licens i bekendtgørelsen om licens og kvoter til fiskeri.

I bekendtgørelsens afsnit licenstildeling i det kystnære fiskeri er der opstillet kriterier, som beror blandt andet på:

De disponible fangstmængder, og den forhenværende fangstkapacitet. Om ansøgeren har en maritim uddannelse fra Fisker- og Fangerskolen eller anden måde har erhvervet tilsvarende kundskaber. Endvidere om ansøgeren har været ansat som besætningsmedlem i det kystnære fiskeri i minimum to sammenhængende år.

Departementet for Fiskeri og Fangst har i det forgangne år, før kommunerne overtog udstedelser af licenserne, udstedt 5.585 jollelicenser og heraf udgør 853 licenser til fartøjer, som fisker kystnært.

I år har man udstedt i alt 4.854 fiskerilicenser, og 799 licenser til fartøjer. Kommunerne har udstedt omkring 3.000 licenser. Departementet har således udstedt 1.854 fiskerilicenser, vel og mærke ansøgninger, idet ansøgerne ikke har opfyldt kravene i bekendtgørelsen.

I Sermitsiaq.AG´s artikel den 21. juli fremhævede en medarbejder i departementet, at der formenligt er omkring 600, som venter på at få dispensation licens fra departementet.

- Antallet for personer, som venter at få en licens til kystnært fiskeri lyder umiddelbart til at være meget højt. Der er en god grund til at tallet er meget højt, idet ansøgerne kan figurere på flere gange i indkommende mails og fra kommunernes websystem, som bruges til jollelicens ansøgninger.
- Jeg vil mene, at det reelle tal af ansøgerne kun er en tredjedel af det nævnte tal, som venter på at få en dispensations licens, understreger departementschef, Jørgen Isak Olsen, Departementet for Fiskeri og Fangst.

Opgørelse over licenshavere

Så mange har fiskerilicens til kystnært fiskeri efter torsk, hellefisk, stenbider, krabber og laks.

  Joller Fiskefartøjer
2015  4.368 768
2016
 5.585 853
2017, juli 
 4.854 799
 

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Mail: jio@nanoq