Vi har det, der skal til: Stor miljøoprydning i Qaanaaq

Nu er oprydningen i Qaanaaq i gang. Naalakkersuisut har iværksat flere særlige indsatser i Qaanaaq. En af indsatserne er at sikre oprydning af dumpen i Qaanaaq i samarbejde med Qaasuitsup Kommunia, som har ansvaret for affaldsområdet.

”I Qaanaaq er det nødvendigt med en særlig indsats, hvor Qaasuitsup Kommunia skal sikre en ordentlig håndtering af både dagrenovation og natrenovation. Det er en vigtig opgave at sikre ordentlige forhold på affaldsområdet. Derfor er Naalakkersuisut klar til at støtte kommunerne med en tidssvarende affaldshåndtering, men det er nødvendigt, at kommunerne selv planlægger og prioriterer tilstrækkelige midler til de opgaver, som de har ansvaret for. Kommunerne er nødt til at arbejde på at forbedre affaldshåndteringen i takt med udviklingen. Naalakkersuisut er som sagt klar til at hjælpe, og hvis vi alle gør en ekstra indsats, så har vi det, der skal til ”, siger Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut.

Årets første skib ankom til Qaanaaq med det nødvendige udstyr, og nu kan oprydningen af henstillet affald i byen og dumpen endelig komme i gang. Fra Selvstyret er der afsat 750.000 kr. til oprydningen i Qaanaaq. Qaasuitsup Kommunia bidrager ligeledes til finansieringen af oprydningen.

”Qaasuitsup Kommunia har i de seneste år – i samarbejde med Departementet for Natur og Miljø – foretaget oprydninger i Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Ilulissat. Oprydningen af kommunens resterende byer har været under planlægning i det seneste år, og Qaasuitsup Kommunia har i år afsat 4 mio. kr. til oprydning af dumpe, hvoraf Qaanaaq nu er påbegyndt. Foruden de 4 mio. kr., der er afsat til oprydningen, er der ligeledes afsat kr. 3,5 mio. kroner til indkøb af nye forbrændingsanlæg eller tilsvarende løsninger. Vi er sammen med Departementet for Natur og Miljø i gang med at undersøge mulighederne for at få etableret et nyt forbrændingsanlæg i Qaanaaq eller alternativt at få transporteret affaldet fra Qaanaaq til et større forbrændingsanlæg i en anden by.

Kommunens affaldskortlægning har vist, at affaldsproblematikken i bl.a. Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq kan være direkte sundhedsskadelig for befolkningen, så det er vigtigt at få fundet nye affaldsløsninger. Meget er under vejs, og det er allerede tydeligt at se den indsats, der har været de seneste år. Qaasuitsup Kommunia er glade for samarbejdet med Departementet for Natur og Miljø, og det samarbejde som vi har kommunerne imellem”
, siger Ole Dorph, Borgmester i Qaasuitsup Kommunia.

Det er målet, at affaldet kan transporteres ud af Qaanaaq med årets andet og sidste skib senere på sommeren.

For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Karen Anne Arleth på tlf.nr. 345465 eller mail knar@nanoq.gl