Betalingssystemet Ilanngaassivik

Nuuk illut

Naalakkersuisut har besluttet ikke at fremsætte et lovforslag om Ilanngaassivik på den kommende efterårssamling.

Naalakkersuisut finder, at forberedelsen af et lovforslag om Ilanngaassivik bør afvente blandt andet en nærmere afdækning af de IT-mæssige forudsætninger og praktiske arbejdsgange, som er nødvendige for at et sådant betalingssystem kan fungere hensigtsmæssigt fra begyndelsen.

Naalakkersuisut finder også, at det vil være nødvendigt med en længerevarende og grundigere informationsindsats, inden et lovforslag om Ilanngaassivik kan fremsættes.

Det er aktuelt forventningen, at et lovforslag vil kunne fremsættes til en senere samling. Naalakkersuisut vil tage stilling hertil i løbet af 2018, således at et lovforslag tidligst vil kunne blive fremsat i efteråret 2018. Hvis Naalakkersuisut og Inatsisartut til den tid godkender forslaget vil Ilanngaassivik tidligst kunne få virkning fra og med 2019.

I mellemtiden vil Naalakkersuisut fortsat overveje og om muligt implementere andre tiltag, der vil være egnede til at nedbringe den uforholdsmæssigt store masse af restancer til det offentlige.

Med venlig hilsen

Aqqaluaq B. Egede
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter.

Kontakt: Nikolai S. Christensen, toqq/direkte 346675, nsch@nanoq.gl