Støttemidler anvendes til fordel for fangere og fiskere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit

Stemningsbillede På et møde imellem repræsentanter for Røde Kors, Qaasuitsup Kommunea og Naalakkersuisuts administration blev det den 19. juli 2017 endeligt bekræftet, at indkøb til erstatning af mistede joller og fangstudstyr tilhørende skadesberørte erhvervsfiskere- og fangere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit nu for alvor kan gå i gang.

Det er konkret aftalt, at Qaasuitsup Kommunea forestår det praktiske indkøb af joller og udstyr. Røde Kors afholder udgiften via de indsamlede og donerede økonomiske midler.

Indkøbene søges gennemført så hurtigt som muligt, således de skadesberørte erhvervsfiskere- og fangere hurtigst muligt kan komme i gang med deres normale erhvervsaktivitet.

Indkøbene sker på baggrund af en samlet liste fra erhvervsfiskerne- og fangerne over mistet udstyr mv., som Qaasuitsup Kommunea har indsamlet fra de berørte i perioden efter katastrofen. Der sker selvfølgelig en konkret afvejning af, hvad der er mistet i forhold til hvad der er råd til at anskaffe for de indsamlede og donerede økonomiske midler.

Vi ønsker på vegne af Naalakkersuisut og Qaasuitsup Kommunea og ikke mindst på de berørte personers vegne at udtrykke en dyb taknemmelighed over for Røde Kors og over for de bidragsydere, som har gjort det muligt at iværksætte dette tiltag.

Erhvervsfiskere- og fangere fra hhv. Nuugaatsiaq og Illorsuit kan omkring konkrete spørgsmål til erstatning af joller og udstyr kontakte Qaasuitsup Kommunea.


Med venlig hilsen


Aqqaluaq B. Egede
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter    
   Ole Dorph
   Borgmester i Qaasuitsup KommuneaKontakt:
Nikolai S. Christensen
Toqq/direkte 346675
nsch@nanoq.gl