Ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte

Ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte giver mærkbare forbedringer til de uddannelsessøgende

Naalakkersuisut har vedtaget en ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte, der træder i kraft den 1. august. Bekendtgørelsen bygger på de gældende regler, men udbygges med en række mærkbare forbedringer for de uddannelsessøgende.

Særligt skal der lægges mærke til, at det månedlige stipendium ændres fra at være bagudbetalt til at være forudbetalt. Ændringen vil hjælpe de nye uddannelsessøgende, der erfaringsmæssigt kan have økonomiske vanskeligheder i de første måneder af studiet.

"Vi har aftalt gennem koalitionsaftalen, at der skal skabes bedre rammebetingelser for at give ungdommen valgfrihed i forhold til at kunne uddanne sig enten i vort land eller i andre lande. Derfor er jeg glad for, at den nye uddannelsesstøttebekendtgørelse nu kan træde i kraft” - siger Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris J. Jensen.

Ændringer ved ny uddannelsesstøttebekendtgørelse:

- Forudbetalt månedligt stipendie

- Højere tilskud og lånemuligheder til dækning af undervisningsafgifter

- Mulighed for uddannelsesstøtte i forbindelse med uddannelser, der gennemføres som fjernundervisning.

- Muligheden for støtte i forbindelse med ekstraundervisning fremover ikke alene kunne ydes til uddannelser uden for Grønland.

- Frirejsereglerne gøres mere fleksible og målrettede.

- Bogtilskud på højeste sats på alle videregående uddannelser.

Forenkling af reglerne for udbetaling af børnetillæg, gennem direkte udbetaling til den uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt eller er bidragspligtig i forhold til børn under 18 år.

Endvidere indeholder bekendtgørelsen regler om støtteberettigelse af forløb, der fremmer studiekompetencen og gennemførelsesprocenten. Dette er eksempelvis i form af sommerskoleforløb for uddannelsessøgende i Danmark op til uddannelsesstart.

”Det er vores mål at sikre, at vort land bliver selvforsynet med en veluddannet befolkning, og den nye uddannelsesstøttebekendtgørelse vil styrke de uddannelsessøgendes muligheder for at gennemføre en støtteberettigende uddannelse” - afslutter Naalakkersuisoq Doris J. Jensen.

For nærmere oplysninger henvises til afdelingschef Karsten P. Jensen på telefon 34 56 83