Huslejen skal ikke stige i 2018 i Selvstyrets udlejningsboliger

Naalakkersuisoq Erik Jensen har anmodet sin administration om at meddele A/S Boligselskabet INI, at huslejerne i Selvstyrets boligafdelinger holdes i ro i 2018 og at huslejen dermed ikke skal stige.

Naalakkersuisoq Erik Jensen udtaler: ”Det er vigtigt for Selvstyrets lejere at kende deres udgifter på boligområdet. Derfor er det vigtigt at udmelde huslejeniveauet for det kommende år, på så tidligt et tidspunkt som muligt. Huslejen i Selvstyrets boligafdelinger kommer ikke til at stige i 2018. Det skyldes at, Naalakkersuisut arbejder med sektorplaner for boligområdet. Det er vigtigt at konsekvenserne af anbefalingerne i sektorplanerne kan gennemprøves og evalueres, for at se effekten af den øget indsats mod skimmelsvamp og øgede midler til vedligehold i Selvstyrets boliger, som finansieres over finanslovens bevillinger.”

Tillige arbejder Naalakkersuisut på en ny lejeforordning, som skal fremlægges for Inatsisartut på Inatsisartut’s efterårssamling i 2018. Der er nedsat en arbejdsgruppe – i første omgang med deltagelse af Selvstyret og kommunerne. Fremadrettet kommer arbejdsgruppen til at have forskellige deltagere, afhængigt af hvilke områder, der arbejdes med.

I første omgang vil arbejdsgruppen se på ejerrollen for de offentlige ejede boliger. Naalakkersuisoq Erik Jensen udtaler: ”Jeg er overbevist om, at når det handler om offentlige udlejningsboliger, bliver det i de kommende år meget vigtigt med en aktiv ejerstrategi. Mange boliger skal renoveres, nogle skal rives ned og der skal bygges nye boliger. Derfor bliver det vigtigt at få beskrevet pligter for ejerne i den kommende lejeforordning, så der fremadrettet tages hånd om boligerne. Dertil skal lejernes pligter beskrives, ligesom lejernes rettigheder også beskyttes. Jeg har også anmodet min administration for at se på huslejens sammensætning for at fremme en optimal drift af de offentlige boliger. Jeg ser meget frem til det kommende arbejde med fremlæggelse af en ny lejelov.

Yderligere spørgsmål i forhold til denne pressemeddelelse kan rettes til fungerende ministersekretær Elisabeth Fleischer på telefonnr. 564111 eller på elif@nanoq.gl