Borgermøder i Aasiaat og Kangaatsiaq

Tre medlemmer af Naalakkersuisut har været på rejser i Aasiaat og Kangaatsiaq

I dagene 12. – 15. juli har følgende medlemmer af Naalakkersuisut, Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl-Kristian Kruse, Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Erik Jensen og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, været på besøg i Kangaatsiaq og bygderne Attu,Iginniarfik, Ikerasaarsuk, Niaqornaarsuk, og ved Aasiaat i bygderne Kitsissuarsuit, Akunnaaq og Ikamiut for at holde borgermøde.

Der var generelt stort interesse omkring borgermøderne, og borgerne havde en del spørgsmål og kommentar omkring vilkårene i deres bosteder. Alle steder stilles spørgsmålet om erhvervs forholdene, eksempelvis efterlyses flere indhandlingssteder samt løsning på problematikken i vandforsyning i både indhandlingssteder og i de enkelte hjem.

De ringe havneforhold som ikke efterlever efterspøgslen, og trafikforholdende i disse steder blev kommenteret en del om.

Der var fra borgernes side bemærkninger omkring Uddannelse, kultur og kirke, eksempelvis at skolen i Ikerasaarsuk også er kirke, kirke i Attu er nedslidt og at der er dårlige for menigheden blev kommunikeret til medlemmerne af Naalakkersuisut. Medlemmerne af Naalakkersuisut tog lejligheden til at informere om status for disse emner og informerede om fremtidige planer.

-Vi er glade for borgernes velkomst her i højsommeren og at vi har kunnet møde befolkningen og drøfte deres vilkår og det er af stor værdi med egne øjne at se disse. ”Vi har hørt hvad beboerne i de enkelte steder vil komme frem med og vi informerede om allerede planlagte løsninger samt at vi søger efter fremtidige løsninger”; Det siger medlemmerne af Naalakkersuisut i en fælles udtalelse.

Alle steder medlemmerne af Naalakkersuisut besøgte, havde befolkningen klare bemærkninger om kommunens omfattende ansvarsområder og efterspurgte løsninger for disse. Herunder var der bemærkninger om vejforhold, nedslidt bygningsmasse, og institutioner under kommunen, såsom forhold omkring brand- og sikkerhedsberedskab. Der var enighed om at viderebringe det af befolkningen fremlagte til de relevante kommuner.

For yderligere oplysninger kontakt: Departementschef Jørgen Isak Olsen jio@nanoq.gl 345000.