Sara Olsvig: Nu sikrer vi et fælles løft af socialområdet

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig, har i den seneste tid holdt møder med andre medlemmer af Naalakkersuisut og med landets borgmestre og to overgangsudvalgsformænd om samarbejde på socialområdet. Området er grundlæggende et kommunalt ansvar med kommunalbestyrelserne som øverst ansvarlige for, at de lokale socialforvaltninger fungerer. Der påhviler dog alle parter et fælles ansvar for at skabe et markant kvalitetsløft i forvaltningen på området for udsatte børn og familier.

”Møderne er foregået i en god samarbejdsånd. Vi er enige om, at vi står med en meget vigtig politisk opgave i forhold til at løfte det sociale område. Det ansvar skal vi alle tage på os”, siger Sara Olsvig.

Inatsisartut har vedtaget Lov om støtte til børn, der giver kommunerne bedre værktøjer til at hjælpe udsatte børn og deres familier. Derudover har Naalakkersuisut afsat et betydeligt millionbeløb på Finansloven til at etablere en Socialstyrelse, der vil have til hovedopgave at fremme en positiv udvikling i kommunerne på det sociale område gennem samarbejde.

”Lov om støtte til børn skal udfordre os alle sammen til at nytænke vores indsatser og vores organisering på området. Jeg har på mine møder med borgmestrene været oprigtigt glad for at se en tydelig tilkendegivelse af, at kommunerne er deres ansvar bevidst. Der er et stort engagement i området og jeg er glad for at mærke, at kommunerne stiller op til samarbejde og forandring”, siger Sara Olsvig.

Overskriften på sommermøderne har været: ”Fælles tiltag til at styrke det sociale område”. Møderne har blandt andet handlet om Selvstyrets aktiviteter i de enkelte kommuner, implementeringen af Lov om støtte til børn og Socialstyrelsens rolle samt hvordan, både kommuner og Socialstyrelse kan styrke serviceringen i bygderne og styrke børns muligheder og rettigheder på lokalt plan.

For yderligere information kontakt:

Ministersekretær, Nina Jul Larsen

Telefon: +299 53 93 71

E-mail: nina@nanoq.gl