Forhandlinger om Pituffik

Suka K. Frederiksen udtalelse vedr. forhandlinger om Pituffik i forlængelse af udenrigsministerens interview bragt i KNR radio 4. juli og 7. juli 2017

Som opfølgning på udenrigsminister Anders Samuelsens interview om status på forhandlingerne om en fremtidig servicekontrakt på Pituffik/Thule Air Base som blev bragt i KNR radio hhv. 4. juli og 7. juli 2017 har Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender følgende bemærkninger på forskellige spørgsmål som blev frembragt i radioavisen.

Det er korrekt at der er aftalt møder mellem Naalakkersuisoq og udenrigsministeren.

”Jeg ser frem til at mødes med udenrigsministeren om 1 måneds tid i København, hvor vi vil have lejlighed til at drøfte sager af fælles interesse. Herunder ikke mindst forhandlingerne om en ny servicekontrakt på Pituffik. Udenrigsministeren kommer ligeledes til Nuuk i september hvor vi agter at følge op på sagerne og hvor udenrigsministeren i lighed med sine forgængere også kan mødes Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg.”


KNR citerer bl.a. udenrigsministeren for at der bliver lejlighed for ”at få tingene på bordet” i forbindelse med drøftelser om forsvarsaftalen.

”Ét er internt mellem Danmark og Grønland, et andet aspekt er ift. USA. Det er helt korrekt, at vi på grund af omstændighederne og forskellige årsager som retssager ved siden af forhandlinger og møder, har været igennem et langt forløb og det er rigtigt at de sidste 2 år ikke har båret meget frugt. Senest har vi nu oplevet, at RAL har mistet deres sejladskontrakt til og fra Pituffik, dette er en meget uheldig tendens oveni det forløb som vi er i gang med. Sammen med udenrigsministeriet har vi meddelt amerikanerne, at vi ikke er enige i deres konklusion om dette udfald af sejladskontrakten.” Udtaler Suka K. Frederiksen.

Udenrigsministeren kommer i KNR den 4. juli endvidere ind på, at vi arbejder videre på at finde fælles løsninger på de forskellige problemstillinger. Her skal der bl.a. erindres om, at Suka K. Frederiksen og Anders Samuelsen mødtes med den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson i forlængelse af ministermødet under Arktis Råd, den 12. maj 2017 i Fairbanks, Alaska.

”Som jeg tidligere har udtalt til medierne herhjemme lykkedes det for Danmark og Grønland at afholde et vigtigt møde med den amerikanske udenrigsminister under Arktis Råd ministermødet i Alaska. Her blev de fælles dansk/grønlandske politiske holdninger og synspunkter på sagen fremført i fællesskab af udenrigsministeren og undertegnede. Der er ingen tvivl om disse.”

Naalakkersuisoq fremhævede bl.a., ”at en vigtig del af forsvarsaftalekomplekset mellem Grønland og USA er, at sikre Grønland og det grønlandske samfund det mest mulige afkast og fordele af den amerikanske militære tilstedeværelse.

Mødet var som bekendt ganske positivt og Rex Tillerson er villig til at engagere sig i sagen og tog som bekendt ganske positivt i mod min invitation til Grønland.
Amerikanerne har modtaget og forstået vores fælles budskab og det er noget som vi arbejder videre med, forhandlingerne med amerikanerne videreføres og den dansk/grønlandske delegation har overbragt nye forhandlingsudspil til de amerikanske myndigheder - og bedt om nye møder med USA til drøftelse heraf.”
I KNRs radioavis 7. juli kunne man endeligt bl.a. høre om emnet selvstændighed og at udenrigsministeren ønsker at Grønland får en større plads i udenrigspolitikken. Til det udtaler Naalakkersuisoq:

”Jeg vil gerne fremhæve, at den grønlandske proces mod selvstændighed ikke er vendt med Danmark.

Dette er jo ikke noget nyt ønske fra Grønland, men det glæder mig at udenrigsministeren lytter til os og jeg synes også at det er det er positivt, at man nu tager spørgsmålet om Grønlandskortets betydning i forhold til fordele ved Danmarks aftaler med USA mere alvorligt. Tidligere har man ikke haft en stor vilje til at drøfte dette eller sætte fokus på denne betydning, hvorfor vi glæder os fremadrettet til at samarbejde og opnå resultater til fordel for landet. Det er vigtigt at holde fokus på opgaverne og derfor er det positivt at der er vilje til samarbejde og få gennemført vores politiske målsætninger. Jeg ser frem til efterårets kommende møder.” Slutter Suka K. Frederiksen.