Stor vilje til at støtte ofrene for oversvømmelser i Uummannaq distriktet

Fælles pressemeddelelse: Kaalallit Røde Korsiat, GrønlandsBANKEN, Bank Nordik, TelePost og Selvstyret

Der er i alt indsamlet næsten 2,5 mio. kr. i støtte til Kalaallit Røde Korsiats indsats for ofrene for oversvømmelserne i Uummannaq distrikt.

Det er med stor glæde, at vi ser så stor en velvilje til at støtte ofrene efter tsunami-bølgen, som ramte Uummannaq-området den 17. juni 2017.

Kalaallit Røde Korsiat har indtil videre fået tilsagn om støtte på 665.000 kr. fra andre Røde Kors afdelinger og fra virksomheder og organisationer, herunder fra Air Greenland, Sigguk A/S, Grønlands Erhverv, Røde Kors Færøerne.  Hertil kommer et endnu ikke anmeldt beløb fra indsamling hos hhv. Dansk Røde Kors og Islandsk Røde Kors.

Derudover har Grønlandsbanken, BankNordik og TelePost samlet indsamlet godt 1,7 mio. kroner i form af frivillige donationer fra borgere og virksomheder. Donationerne vil blive givet videre til Kalaallit Røde Korsiat.

Kalaallit Røde Korsiats indsats koordineres i samarbejde med Qaasuitsup Kommunia og Grønlands Selvstyre. Indsatsen forventes særligt at fokusere på at bidrage til at de ramte borgere igen kan få en velfungerende tilværelse. Hjælp forventes især ydet i form af praktisk støtte, såsom eksempelvis aktiviteter til børnene, tøj og inventar.  

Formand for Kaalallit Røde Korsiat Christina Tønder Bell udtaler: ”Kalaallit Røde Korsiat glæder sig oprigtigt over den brede velvilje og interesse vi ser over alt for at hjælpe ofrene for tsunamien. På kort tid er samlet betydelige midler ind i både ind- og udland, og vi mærker ligeledes en øget interesse til at bidrage til vores frivillige arbejde. Det sætter vi stor pris på, og vi byder alle nye frivillige hjerteligt velkomne i vores kreds”.

Grønlandsbanken ved administrationsdirektør Carsten Th. Pedersen udtaler ” GrønlandsBANKEN er en lokalt forankret i Grønland, og derfor er det også kun naturligt og rimeligt, at vi er med, når der er behov for at gøre en lokal indsats i en ekstraordinær situation. Fra lokalsamfundets side oplevede vi et stort ønske om hurtigt at oprette en konto til fordel for ofrene. Den bold greb vi naturligvis, og vi har både set og mærket en kæmpe opbakning til kontoen siden da. Det kan alle borgere i Grønland, og bidragsydere fra nær og fjern, godt være stolte af.

Bank Nordik ved Erhvervsdirektør Thomas ’Tyt’ Mogensen udtaler ”Vi håber med vores støtte, at de berørte efter katastrofen hurtigst muligt kan komme tilbage til en almindelig dagligdag. Vores tanker går særligt til de efterladte efter katastrofen.”

TelePost ved kommunikationsdirektør Arnakkuluk Jo Kleist udtaler ”Udbredelsen af internet og mobiltelefoni i hele landet giver nye muligheder for at binde landet sammen. Det ser vi i praksis i vores SMS indsamling, hvortil bidrag er kommet ind fra hele landet. Vi er meget glade for, at så mange borgere bruger den nye teknologi på denne positive vis.”

’Der er rigtig mange borgere, der står i en situation, hvor de har mistet alt. Det er vigtigt at den rigtige hjælp kommer ud til de rigtige mennesker. Det er derfor positivt, at Kalaallit Røde Korsiat og det offentlige samarbejder omkring indsatsen’, afslutter Naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede, som samtidig retter en særlig tak til alle de borgere, virksomheder, foreninger og andre både her i landet og i udlandet, som har udvist et engagement ved at give bidrag enten med frivilligt arbejde eller ved at yde bidrag til indsamlingerne.

 

Christina Tønder Bell     Carsten Th. Pedersen  Thomas ’Tyt’ Mogensen  Arnakkuluk Jo Kleist

Aqqaluaq B. Egede

 

For yderligere oplysninger kan ovenstående virksomheder og Selvstyret kontaktes på følgende telefonnumre:

1 Kaalallit Røde Korsiat ved Formand Christina Tønder Bell, +299 555 642, formand@krk.gl

2 GrønlandsBANKEN ved Kommunikationskonsulent Ulrik Stenius, +299 347879, us@banken.gl

3 Bank Nordik ved Erhvervsdirektør Thomas ’Tyt’ Mogensen, +299 347940, tyt@banknordik.gl

4 TelePost ved Kommunikationsdirektør, Arnakkuluk Jo Kleist, +299 547854, ajk@telepost.gl

5 Selvstyret ved Afdelingschef Lise Sand Ellerbæk, +299 346681, liel@nanoq.gl