Klar til at hente personlige ejendele efter tsunamibølgen i Nuugaatsiaq og Illorsuit

Forsvaret og Qaasuitsup Kommunea klar til at hente personlige ejendele efter tsunamibølgen i Nuugaatsiaq og Illorsuit

Grønlands Selvstyre har efter aftale med Qaasuitsup Kommunia anmodet Forsvarsministeriet om hjælp til at få sikret en række forhold i Nuugaatsiaq og Illorsuit. Der er anmodet om hjælp til sikkerhedsmæssig forsvarlig afhentning af personlige ejendele fra bygderne, oprydning af huse og større objekter i havet omkring Nuugaatsiaq og sikring af de allermest nødvendige forhold i bygderne i forhold til, at der ikke er daglig opsyn.

Forsvarsministeriet har tilkendegivet, at de vil imødekomme anmodningen om hjælp. Arktisk Kommando har derfor, sammen med Qaasuitsup Kommunia og Grønlands Selvstyre, påbegyndt planlægning af indsatsen, så arbejdet kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Ansvaret for oprydning efter naturkatastrofen ligger hos Qaasuitsup Kommunia og Selvstyret. På den baggrund er det særligt glædeligt og en stor hjælp, at Forsvarsministeriet er villig til fortsat at bistå i det arbejde, der følger efter selve katastrofeindsatsen.

Der er forsat en overhængende fare for yderligere fjeldskred, nogle huse er skyllet i havet og nogle huse på land er voldsomt beskadigede. Det er derfor en sikkerhedsmæssigt vanskelig opgave, som Forsvaret og det kommunale beredskab vil forsøge at hjælpe med.

På grund af faren for yderligere skred vil det også kun være personlige ejendele, som vurderes at kunne have særlig værdi for borgerne, og som man hurtigt kan få med, der i første omgang vil blive forsøgt hentet. Det kan være ting som nationaldragter, smykker, våben, billeder og lignende. Inden ejendelene forsøges hentet, vil den enkelte borger skulle give sit samtykke til, at Forsvaret og det kommunale beredskab må gå ind i vedkommendes hjem og forsøge at redde nogle af de personlige ejendele. Der vil hele tiden under indsatsen være fokus på, at det vigtigste er ikke at gå på kompromis med sikkerheden for de mennesker, der skal udføre opgaven. Derfor kan det ikke garanteres, at man vil kunne hjælpe alle de berørte borgere, men man vil forsøge. Indsatsledere fra det kommunale beredskab vil ligeledes hjælpe med indsatsen, og en lokal kommunefoged vil i det omfang, det er nødvendigt og muligt hjælpe med at lokalisere de huse, som eventuelt ikke længere står på deres oprindelige placering som følge af flodbølgen. 

Qaasuitsup Kommunia vil  tage direkte kontakt til de evakuerede borgere om samtykkeerklæringer, inden Forsvaret og det kommunale beredskab forsøger at hente de personlige ejendele. Joller og fiskeudstyr, som forsat kan bruges, vil også blive forsøgt hentet og afleveret til ejerne.  

Det er vigtigt at understrege at Nuugaatsiaq og Illorsuit stadig udgør et fareområde og folk frarådes at færdes i området.  

For yderligere oplysninger kontakt:

Qaasuitsup Kommunia:

Sivso Dorph telefon 54 02 06, e-mail: sido@qaasuitsup.gl

Hans Peter Lennert telefon 54 28 18, email: hple@qaasuitsup.gl