Anden uddeling Selvstyrets Kulturmidler 2017

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris J. Jensen, har i forbindelse med ansøgninger fra maj 2017 uddelt tilskud på i alt 1.457.066 kr. til 22 forskellige projekter. Midlerne er fordelt på følgende 4 puljer.

Kulturmiddelpuljen
Der blev givet tilskud på 369.564 kr. til 6 forskellige projekter fra Kulturmiddelpuljen, der blandt andet dækker over kunstudstillinger og teaterforestillinger. Der blev givet 100.000 kr. til Nuuk Nordisk Kulturfestival som starter i oktober. Midlerne kan søges af enkeltpersoner, organisationer mv. og tildeles fortrinsvis professionelle skabende og udøvende kunstneres aktiviteter og projekter, og andre projekter med et højt kunstnerisk niveau.

Filmvirksomhedspuljen
Der er fra Filmvirksomhedspuljen givet tilskud til 8 filmprojekter på i alt 629.502 kr. Der kan til Filmvirksomhedspuljen ansøges om tilskud til grønlandske filmprojekter, fortrinsvis inden for fiktion og dokumentar.

Grønlandske bøger
Der er uddelt midler til 4 grønlandske bogudgivelser på i alt 238.000 kr.

Kulturelle arbejdslegater
Derudover er der tildelt månedlige arbejdslegater på 22.000 kr. fordelt på 4 kunstnerisk udøvere.

Listen over projekter, der har modtaget støtte kan findes på hjemmesiden www.naalakkersuisut.gl

Næste ansøgningsfrist er 1. september 2017. Der kan indhentes yderligere oplysninger om Grønlands Selvstyres Kulturmidler på www.sullissivik.gl

For yderligere oplysninger, kontakt Ministersekretær Rosa Thorsen, rosat@nanoq.gl, +299 34 57 02