Grønlands nye kombinationsfartøj

Et nyt og moderne fartøj, der er støttet gennem finanslovens fiskeriudviklingspulje, herunder EU-midler, er indtrådt i det kystnære fiskeri.

Kombinationsfartøjet ”AJSI” blev leveret til dets nye hjemstavn, Nuuk, tidligere på året, og har dette forår fisket krabber i forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut.

Kombinationsfartøjet, der er opført i Hvide Sande, er bygget til at fiske såvel krabber som torsk.

Skipper og ejer Jens Peter Larsen lovpriser fartøjet, som er bygget i Hvide Sande, idet det lever fuldt ud op til, hvad der kan forventes af et moderne fiskefartøj.

Fartøjet har en brutto tonnage på 119 tons, og er 22,5 meter langt, LOA.
Skipper og ejer af fartøjet, Jens Peter Larsen, modtog i 2015 tilsagn om tilskud via fiskeriudviklingspuljen til fartøjet.

Finanslovens fiskeriudviklingspulje administreres af Departementet for Fiskeri og Fangst.

Fiskeriudviklingspuljen bidrager gennem financiel støtte til modernisering af det indenskærs fiskeri.

Midlerne i fiskeriudviklingspuljen stammer delvist fra EU’s sektorstøtte. EU er således en vigtig partner i udviklingen af det indenskærs fiskeri.

Grønland modtager under protokollen 2016-20 årligt € 2.931.000, ca. 21.865.000 kroner i sektorstøtte fra EU.

EU’s sektorstøtte er fordelt på tre områder forvaltning; Departementet for
Fiskeri og Fangst, kontrol; Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, og forskning; Grønlands Naturinstitut.

Henvendelse: APN@nanoq.gl