Alkoholloven klar til efterårssamlingen 2017

Blomst Alkoholforslaget har været i høring hos relevante høringsparter og offentligt på Naalakkersuisut´s høringsportal. Der er indkommet en del høringssvar, som vi har forholdt os til, siger Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain.

Målet med alkoholloven er, at forhindre at børn og unge vokser op i hjem med et misbrug eller oplever berusede voksne i det offentlige rum, og være med til at begrænse alkoholforbruget mest muligt. Forslaget til alkoholloven har derfor til hensigt at understøtte det forebyggende arbejde og skabe rammerne for et godt liv for borgerne, særligt for børn og unge. Vi har brug for robuste børn og unge, der kan være med til at opbygge et stærkt samfund, afslutter Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain.

Lovforslaget bygger på Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalinger til effektiv forebyggelse på alkoholområdet i forhold til anbefalingerne om at begrænse synlighed af alkohol, tilgængelighed og markedsføring.

Lovforslagets indhold i korte træk:

  • Lovforslaget sætter krav om afskærmning, hvilket medfører at alkoholholdige drikke skal være afskærmet fra andre varer i butikkerne. Det bliver op til den enkelte butik, hvordan de vil opfylde kravet om afskærmning.
  • Med lovforslaget vil det ikke længere være tilladt at markedsføre alkoholholdige drikke. Dog vil det være muligt at markedsføre alkohol og tilbud i det afskærmede område i butikken samt indenfor udskænkningsstederne.
  • Lovforslaget indeholder som udgangspunkt ikke ændringer af åbningstiderne for salg af alkohol. Undtagen åbningstiden for salg af alkohol om lørdagen, som rykkes fra kl. 9.00-13.00 til kl. 11.00-15.00.
  • Med lovforslaget ændres udskænkningstiderne til 12.00 – 24.00 på alle dage undtagen fredage og lørdage, hvor åbningstiderne fastholdes fra 12.00 til 03.00. I juledagene vil der være lukket for udskænkning. Kommunalbestyrelsen vil fortsat træffe afgørelse om alkoholbevillinger, men der sættes krav til en obligatorisk høring af kommunalforvaltningen for børn og unge, kommunalforvaltningen for sundhed og forebyggelse, politiet samt en eventuel bygdebestyrelse. Kommunalbestyrelsen får mulighed for at tildele forskellige typer af alkoholbevillinger og for at tildele bevillinger til salg og udskænkning efter styrken på alkohol.
  • Grænsen for, hvornår der er tale om alkoholholdige drikke fastholdes som i dag på 2,25 volumenprocent.
  • Med lovforslaget vil det ikke længere være muligt at købe alkoholholdige drikke i forbindelse med Take-away.
  • Der indføres krav om, at alle offentlige og private institutioner skal udarbejde en alkoholpolitik.
  • Der lægges op til at ansatte på restauranter og udskænkningssteder skal deltage i kurser om ansvarligt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Kurserne vil blive udbudt af Naalakkersuisut.
  • Krav om unge under 18 år ikke må opholde sig på restaurationer efter k. 22 bortfalder.
Naalakkersuisut fremsætter forslaget til den nye alkohollov på Inatsisartut´s efterårssamling.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil: +299 58 26 54 eller e-mail: nmoe@nanoq.gl