Godt krisesamarbejde har vist sammenhold

På et ekstraordinært møde fredag den 30. juni 2017 har Inatsisartut Finans- og Skatteudvalg godkendt en række bevillingsmæssige bemyndigelser til Naalakkersuisut på baggrund af naturkatastrofen nord for Uummannaq lørdag den 17. juni 2017.

Der er hermed sikret et formelt grundlag for modtagelse og anvendelse støttedonationer. Det har særligt baggrund i, at Naalakkersuisut siden katastrofen for to uger siden har fået henvendelser fra en række regeringer og alment velgørende organisationer, som ønsker at bidrage med katastrofestøtte. Der er kommet henvendelser fra blandt andre Island, Færøerne, Danmark og Nunavut. Senest har også Kongehuset givet tilsagn om økonomisk støtte.

Med de nye bemyndigelser foreligger der et bevillingsmæssigt grundlag for, at Naalakkersuisut kan bruge støtteindbetalingerne til at afholde merudgifter til ekstraordinære støtteforanstaltninger på baggrund af katastrofen.

”Det er en støtte, som Naalakkersuisut på hele befolkningens vegne modtager med stor taknemlighed”, udtaler Naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede.

Naalakkersuisoq udtrykker sin dybtfølte tak til alle, som har deltaget i det store arbejde efter katastrofen; de frivillige, politiet, forsvaret, kommunen og Selvstyrets administration. Desuden har der været udvist en ekstraordinær vilje og indsats fra private borgere og virksomheder samt fra organisationer såsom NunaFonden og Kalaallit Røde Korsiat til at ville yde støtte og til at bidrage til at give de berørte en normal hverdag så hurtigt som muligt.

Naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede udtaler: ”Vi er vidne til en ganske særlig bred, folkelig støtte, og det viser, at vi som nation kan stå sammen, når en katastrofe rammer os. Dette sammenhold skal vi huske også i den kommende tid, når hverdagens udfordringer igen begynder at melde sig.”

Det store arbejde, som er blevet udført de seneste to uger, har kun været muligt takket være det gode samarbejde mellem alle involverede parter. Nu er den akutte krise stort set ovre, men der vil være meget at gøre i lang tid fremover for at sikre alle berørte borgere det bedst mulige livsgrundlag.

Med venlig hilsen

Aqqaluaq B. Egede
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

De af Finans- og Skatteudvalget godkendte bemyndigelser i form af nye tekstanmærkninger til finansloven for 2017 vedlægges som bilag.
Finans- og Skatteudvalgets afgørelse offentliggøres på Inatsisartuts hjemmeside www.ina.gl