Befolkningen i de to bygder der blev ramt af tsunami-bølgen er indkaldt til informationsmøde

Fælles pressemeddelelse fra Naalakkersuisut og Qaasuitsup Kommunia

Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har i fællesskab besluttet at indkalde de evakuerede borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit til informationsmøde om situationen i Uummannaq-området efter tsunami-bølgen den 17. juni 2017. Informationsmøderne i Uummannaq og i Aasiaat gennemføres samtidigt, fredag den 30. juni kl. 10.

Borgerne fra de to bygder, som fortsat er evakuerede, er under møderne blevet informeret om en fælles udmelding fra Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen om situationen efter tsunami-bølgen. Udmeldingen er baseret på Beredskabskommissionens vurderinger af situationen for de to bygders vedkommende.

For Nuugaatsiaq står der blandt andet i den beredskabsfaglige vurdering:

Det er Grønlands Beredskabskommissions beredskabsfaglige vurdering, at Nuugaatsiaq fortsat bør betragtes som fareområde. Det følger heraf, at Grønlands Beredskabskommission vurderer, at borgerne på det foreliggende grundlag ikke bør vende tilbage til Nuugaatsiaq.

Implementering af et effektivt monitorerings- og varslingssystem ændrer ikke ved denne vurdering, henset til navnlig oplysningerne om varslingstid og bølgehøjde.” 

For Illorsuit står der blandt andet i den beredskabsfaglige vurdering:

Det er Grønlands Beredskabskommissions beredskabsfaglige vurdering, at Illorsuit under de nuværende betingelser forsat bør betragtes som fareområde. Det følger heraf, at Grønlands Beredskabskommission vurderer, at borgerne på det foreliggende grundlag ikke bør vende tilbage til Illorsuit.”

Det er samtidig Grønlands Beredskabskommissions vurdering, at hvis (dele af) Illorsuit, på et senere tidspunkt skal kunne vurderes som værende udenfor fareområdet, vil det kræve, at:

- Der ikke forefindes beboelse, skoler og samfundskritiske installationer indenfor det område som ved scenarie 2 vurderes at kunne blive ramt af en eventuel ny tsunami.

- Der implementeres et effektivt og driftssikkert monitorerings- og varslingssystem. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til et monitorerings- og varslingssystem, som er beregnet til og testet under grønlandske forhold. I den forbindelse skal man også være særlig opmærksom på, at der kun er 12 minutter fra fjeldskred til tsunamien rammer kysten ved Illorsuit.

- Bygden ikke ligger indenfor det farvandsområde, der er omfattet af en navigationsadvarsel om, at sejlads i området frarådes.

På baggrund af Beredskabskommissionens vurderinger har Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen besluttet at tage vurderingerne til efterretning, således at kommunalbestyrelsen og Naalakkersuisut deler opfattelsen af, at borgerne i såvel Nuugaatsiaq som Illorsuit ikke bør vende tilbage til bygden, med den viden, vi har i dag.

Hverken kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia eller Naalakkersuisut ønsker, at livet i to af landets bygder, som erhvervsmæssigt er i fremdrift ikke kan køre videre som normalt, men erkender samtidigt, at sikkerheden må være det vigtigste og afgørende faktor.

Derfor har Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen i den forbindelse lagt vægt på:

- at de berørte borgere skal informeres først og direkte. Herunder om den konkrete fare for yderligere fjeldskred og tsunami,

- at der skabes forståelse for, at det vigtigste er, at man ikke risikerer yderligere tab af menneskeliv.

- at der skabes tryghed for de berørte borgere, herunder at fremhæve at både Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen er klar til at hjælpe de berørte, således at de hurtigst mulig kan få etableret en almindelig og tryg hverdag.

Qaasuitsup Kommunia vil snarest muligt gennemføre direkte dialog med borgerne fra de to bygder.

Det er vigtigt for både kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia og for Naalakkersuisut, at befolkningen fra de to bygder bliver informeret og hørt i en ligeværdig dialog.

Befolkningen fra de to bygder skal inddrages direkte i alle de aktiviteter og overvejelser, der opstår i den kommende tid. Der vil derfor blive arrangeret målrettede møder med de berørte borgere.

For yderligere oplysninger kan følgende personer kontaktes:

Selvstyret:

Departementschef i Departementet for Natur og Miljø Mette Skarregaard Pedersen, telefon: 34 51 22, e-mail: mesp@nanoq.gl

For dem der ønsker at kontakte Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen kontaktes ministersekretær Karen A. Motzfeldt på telefon: 56 24 50, eller pr. e-mail: karm@nanoq.gl

Qaasuitsup Kommunia:

Forvaltningschef Sivso Doph som kan kontaktes på telefon 54 02 06, e-mail: sido@qaasuitsup.gl

Og:

Borgmester i Qaasuitsup Kommunia Ole Dorph som kontaktes på telefon:  54 69 10

Ligeledes kan formanden for overgangsudvalget Palle Jerimiassen kontaktes på telefon: 56 59 81