Offentliggørelse af afdækning af den menneskelige påvirkning af at være juridisk faderløs

Med udgangspunkt i Folketingets Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland er der nu udarbejdet en afdækning af den menneskelige påvirkning af at være juridisk faderløs.

Afdækningen er udarbejdet af Jacob Lindholm for den danske Børne- og Socialministerium i samarbejde med Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

Afdækningen bygger blandt andet på interviews med juridiske faderløse samt relevante fagpersoner. Af afdækningen fremgår en række forslag til videre indsatser vedrørende juridisk faderløse. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen er på nuværende tidspunkt i dialog med Børne- og Socialministeriet om det videre arbejde med de foreslåede indsatser. Det forventes, at der tidligst i efteråret 2017 kan foreligge en opfølgning på det videre arbejde med indsatserne.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig, udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af afdækningen: ”Det er glædeligt, at vi nu er nået så langt. Afdækningen er et vigtigt redskab til det videre arbejde med indsatser for juridisk faderløse. Det er nu afgørende for mig, at mine embedsfolk indgår i en konstruktiv dialog med Børne- og Socialministeriet om opfølgning på de foreslåede indsatser i afdækningen.”

Afdækningen findes her, ligesom den også findes på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

For yderligere spørgsmål kontakt ministersekretær Nina Jul Larsen, mobil + 299 53 93 71, mail: nina@nanoq.gl