Flere geologisk attraktive områder reserveres til småskala

Naalakkersuisut ønsker at understøtte den positive udvikling af småskalaområdet. Naalakkersuisut har derfor besluttet, at dele af en af NunaMinerals tilladelser reserveres til småskala. Dette betyder, at to områder fra en af de tidligere tilladelser reserveres til udelukkende at være åbne for ansøgninger om småskalaaktiviteter.

De to reserverede småskalaområder er hver på 10 km2 km og er lokaliseret i Sydgrønland i området omkring Uunartoq Fjord. Områderne vurderes at have en interessant geologi med gode muligheder for, at potentielle småskalarettighedshavere kan gøre interessante fund. Det er særligt de potentielle guldforekomster i områderne, som formentlig har en tilgængelighed og omfang, der kan være interessant for småskalaaktører.

Naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Bourup Egede udtaler i forbindelse med reservationen af områderne til småskala:

Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at interessen for småskalaområdet er voksende. Jeg ønsker at bidrage til denne positive udvikling. Et af tiltagende for at understøtte dette er, at interessante områder reserveres til småskala. Samtidig skal det også sikres, at udvikling af småskalaområdet tager hensyn til og sker i samarbejde med lokalsamfundet. Naalakkersuisut har derfor i dialog med Kommune Kujalleq besluttet, at to geologisk interessante områder i Sydgrønland reserveres til småskalaaktiviteter.

Beslutningen om at reservere områderne til småskalaaktiviteter er et af flere småskala initiativer i den seneste tid fra Naalakkersuisut. Med den seneste ændring af råstofloven er reglerne indenfor småskalaområdet blevet mere fleksibelt. Reglerne er også blevet mere klare, så det er lettere at forstå og arbejde med dem. Departementet for Råstoffer har også for nylig udgivet informationsmateriale om småskalaområdet.

For yderligere information kan der tages kontakt til:
Jane Petersen Lantz
Ministersekretær - Departementet for Råstoffer
tlf: 346800, e-mail: japl@nanoq.gl
Rannvá Clementsen
Konstitueret afdelingschef - Råstofstyrelsen
tlf: 346808, e-mail: racl@nanoq.gl