Takker alle der har hjulpet

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen deltager i kriseberedskabet omkring Nuugaatsiaq og takker alle, der har hjulpet til

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen har via Socialstyrelsen siden naturkatastrofen den 17. juni været dybt involveret i kriseberedskabet omkring Nuugaatsiaq og følger fortsat situationen nøje. Samme weekend som katastrofen indtraf, sendte Socialstyrelsen psykologer og psykoterapeut af sted til Uummannaq for at understøtte kommunens kriseberedskab.

Derudover sendte Socialstyrelsen et hold af socialrådgivere til området i dagene efter. De har ydet krisehjælp til de berørte mennesker, både voksne og børn, der har brug for hjælp til at bearbejde deres oplevelser og den svære situation, de pludselig befinder sig i. Samtidig har Socialstyrelsen stillet krisehjælp til rådighed for de evakuerede fra Nuugaatsiaq, der blev fløjet til Nuuk for at få behandling på Dronning Ingrids Hospital. Krisehjælpen er stadig tilgængelig i Uummannaq og Nuuk for alle berørte med behov for hjælp. 

Igennem hele forløbet har der været et tæt samarbejde med Qaasuitsup Kommunia omkring indsatsen, og Socialstyrelsen har vejledt og støttet kommunen i forhold til ledelsen af det lokale kriseberedskab. I den forbindelse yder Socialstyrelsen supervision til det lokale kriseberedskab, og der er løbende dialog med kommunen omkring, hvordan situationen udvikler sig. I fællesskab vurderer kommunen og Socialstyrelsen således fortsat, hvilke yderligere indsatser de berørte borgere har brug for.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig er meget imponeret over den flotte og meget professionelle håndtering af kriseberedskabet omkring Nuugaatsiaq-katastrofen:

”Midt i denne tragiske katastrofe har det været helt fantastisk at se så mange mennesker, der straks stillede sig til rådighed for at yde den bedst mulige hjælp til de berørte af naturkatastrofen. Der ligger fortsat meget arbejde foran os. Jeg vil gerne sende en stor tak til alle, der har ydet krisehjælp eller på anden vis har bidraget til at hjælpe i denne svære situation.”

For yderligere informationer kontakt: Ministersekretær Nina Jul Larsen, Mobil +299 53 93 71, mail: nina@nanoq.gl