Situationen i Uummannaq-området

Grønlands Politi meddelte i fredags, at der ikke længere er konkret fare for indbyggerne i Niaqornat, Saattut, Ukkusissat, Ikerasat, Qaarsut og Uummannaq. Dette bygger blandt andet på beregninger og modeller udfærdiget af Asiaq, GEUS og deres internationale samarbejdspartnere.

Det vurderes fortsat, at der er risiko for endnu et fjeldskred, der kan medføre en Tsunami i fjordsystemet, da der ca. 1 km vest for det skred, der skete lørdag d. 17. juni, er ob¬serveret et andet ustabilt område i fjeldet i samme størrelsesorden.

Men det vurderes altså, at en sådan Tsunami ikke vil være til fare for indbyggerne i Niaqornat, Saattut, Ukkusissat, Ikerasat, Qaarsut og Uummannaq. Dette sker på baggrund af observationerne ved Tsunamien d. 17. juni samt eksperternes modellering af forskellige scenarier for Tsunamier udløst af det observerede risikoområde.

Disse modelleringer viser, at den højde, som bølgerne vil nå op i, vil være aftaget væsentligt, når de når frem til Niaqornat, Saattut, Ukkusissat, Ikerasak, Qaarsut og Uummannaq.

Evakuering af Niaqornat er dermed ophævet. Kommunen og selvstyret arbejder på en løsning for, hvordan befolkningen og de ansatte i Niaqornat kan vende tilbage til bygden. Det vil blive meddelt de berørte borgere, institutioner og virksomheder direkte.

Derimod opretholdes evakueringen indtil videre af Illorsuit og Nuugaatsiaq af hensyn til den størst mulige sikkerhed for befolkningen, hvis et nyt fjeldskred skulle indtræffe.

Selvstyret arbejder fortsat intensivt på at vurdere risikoen i området i samarbejde med nationale og internationale eksperter. Målet er hurtigst muligt at finde en sikker løsning for de berørte borgere. Der bliver meldt ud, så snart, der er yderligere at fortælle.


For yderligere oplysninger kontakt:
Departementschef, Departementet for Natur og Miljø, Mette Skarregaard Pedersen, tlf. +299 52 98 44, e-mail mesp@nanoq.gl
Vicedirektør GEUS, Flemming Getreuer Christiansen, tlf: +45 20 10 83 90, e-mail fgc@geus.dk