Eksperter fraråder kontrolleret sprængning af fjeld

Departementet for Natur og Miljø har i samarbejde med GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) undersøgt, om det er muligt at fjerne den del af fjeldet, der potentielt kan resultere i et nyt fjeldskred i Uummannaqs fjordsystem. Der er i den forbindelse trukket på ekspertise fra flere internationale eksperter, blandt andet fra Norge

Konklusionen er, at eksperterne samstemmende fraråder, at man iværksætter et skred ved sprængning eller lignende. Der er meget sparsom international erfaring med kontrolleret igangsættelse af fjeldskred. Sprængninger vil indebære en ukendt og uforudsigelig risiko for at påvirke andre svage områder i fjeldet eller danne nye svagheder. Dermed er der stor risiko for at skabe nye ustabile fjeldpartier, der kan sætte sig i bevægelse i en lang årrække efter den kontrollerede sprængning. Dermed kan en sprængning forværre den nuværende situation i stedet for at forbedre fjeldets stabilitet.

Departementet for Natur og Miljø arbejder fortsat intensivt på at vurdere risikoen i området i samarbejde med nationale og internationale eksperter. Målet er hurtigst muligt at finde en sikker løsning for de berørte borgere. Der arbejdes i døgndrift på disse undersøgelser, og det meldes ud, så snart der er flere resultater af undersøgelserne.


For yderligere oplysninger kontakt:
Departementschef Mette Skarregaard Pedersen, tlf.: 34 51 22, e-mail mesp@nanoq.gl.
Vicedirektør GEUS, Flemming Getreuer Christiansen, tlf: +45 20 10 83 90, email fgc@geus.dk