Niaqornats borgere kan vende hjem

Grønlands Politi har i dag meddelt, at der ikke længere vurderes at være konkret fare for indbyggerne i

Niaqornat, Saattut, Ukkusissat, Ikerasak, Qaarsut samt Uummannaq.

Qaasuitsup Kommunia og selvstyret oplyser, at der som følge af denne vurdering ikke længere vil være behov for at opretholde evakuering af Niaqornat. Derimod opretholdes evakueringen af Illorsuit og Nuugaatsiaq uændret, af hensyn til den størst mulige sikkerhed for befolkningen, hvis et nyt fjeldskred skulle indtræffe.

Politiet har samtidig meddelt, at Sundhedsbetjeningen i Uummannaq snarest vil blive normaliseret.

Kommunen og selvstyret finder det betryggende for borgerne, at det vurderes, at der ikke er konkret fare for indbyggerne i Uummannaq og de bygder i området, der ikke er evakueret.

Kommunen og selvstyret er gået i gang med at finde en løsning for, hvordan befolkningen og de ansatte i Niaqornat kan vende tilbage til bygden. Det vil blive meddelt de berørte borgere, institutioner og virksomheder direkte.

For yderligere oplysninger kan forvaltningschef i Qaasuitsup Kommunia Sivso Dorph kontaktes på telefon: 54 02 06