Opdatering på undersøgelser af fjeld i Uummannaqs fjordsystem

Departementet for Natur og Miljø arbejder på højtryk sammen med GEUS og en række internationale forskere på at vurdere risikoen for yderligere fjeldskred i Uummannaqs fjordsystem.

Risikovurderingen af nye fjeldskred er af højeste prioritet. For at afdække risikoen arbejder forskerne med forskellige scenarier. De undersøger blandt andet, hvordan et potentielt nyt fjeldskred kan påvirke området, hvor lang tid en eventuel flodbølge vil være om at nå frem til bygderne i området, og hvor langt op på kysten bølgerne vil kunne nå.

De foreløbige resultater af undersøgelserne har ikke givet anledning til at ændre på evakueringen af bygderne Nuugaatsiaq, Illorsuit og Niaqornat. Undersøgelserne har heller ikke givet anledning til at evakuere nye bygder.

Det intensive undersøgelsesarbejde fortsætter de kommende dage. Departementet for Natur og Miljø vil melde ud, når der kommer nye informationer. Undersøgelserne af fjeldet skal være med til at afklare, hvordan man kan få løst situationen, så de berørte borgere hurtigst muligt igen kan få afklaring og en tryg hverdag.

Beredskabet, Arktisk Kommando og Politiet overvåger fortsat området og udsender løbende information, som borgerne bedes følge. Borgernes sikkerhed er fortsat af højeste prioritet.

For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Karen Anne Arleth, tlf.: 34 54 65, e-mail knar@nanoq.gl