Faktaark om Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen er nedsat for at skabe grundlag for en koordineret indsats og anvendelse af grønlandske og rigsmyndigheder ved krisesituationer. Kommissionen er det organisatoriske omdrejningspunkt for krisestyring og varetager den overordnede, tværgående krisestyring af krisesituationer.

Beredskabskommissionens mål er koordinering af handlinger og ressourcer for at sikre, at der under en krisesituation, er den nødvendige politiske opbakning og økonomiske støtte til den operative indsats. Medlemmerne i Beredskabskommissionen skal behandle de forhold, som det operative niveau beder kommissionen tage stilling til. Beredskabskommissionen ændrer ikke ved politiets koordinerende opgaver i konkrete krisesituationer.

Beredskabskommissionen er et forum for drøftelser mellem grønlandske og danske myndigheder og organisationer.

Beredskabskommissionen har til opgave at rådgive og informere det politiske system, herunder Naalakkersuisut, kommunernes borgmestre og rigsmyndighederne om beredskabsforhold.

Beredskabskommissionen består af 7 faste medlemmer og 3 tilforordnede, der repræsenter grønlandske og danske myndigheder.

Beredskabskommissionens medlemmer

1. Selvstyre myndigheder

Departementet for Miljø og Natur
Departementschefen

Departementet for Miljø og Natur
Beredskabskommissionens sekretariat

Landslægeembedet
Landslægen

2. Kommunale myndigheder

KANUKOKA
Direktøren

3. Rigsmyndigheder

Politimesterembedet
Politimesteren

Arktisk Kommando
Chefen for AKO

Rigsombudet i Grønland
Rigsombudsmanden

4. Tilforordnede

Departementet for Sundhed (tilforordnet)
Overlægen

Departementet for Miljø og Natur (tilforordnet)
Den ansvarlige for olieberedskabet

Departementet for Erhverv,
Råstoffer og Arbejdsmarked (tilforordnet)