Royal Greenland A/S kan indsætte indhandlingsskib mel-lem Sisimiut og Kangaatsiaq

Stemningsbillede

Royal Greenland kan indsætte et indhandlingsskib, når som helst. Kon­cernens ansøgning om at indsætte et indhandlingsskib mellem Sisimiut og Kangaatsiaq, er blevet godkendt af departementet for Fiskeri og Fangst, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl-Kristian Kruse, til Inatsisartutmedlemmet Nikolaj Jeremiassens krav om at indsætte et indhandlingsskib i nærheden af Kangaatsiaq.

Ligeledes spurgte formanden for Inatsisartuts udvalg for Fisker, Fangst og Landbrug, Hans Aronsen, hvornår man vil indsætte et indhandlingsskib i området omkring Sisimiut og Kangaatsiaq.

Den 12. juni 2017 svarede Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl Kristian Kruse, blandt andet:

-Først vil jeg tydeliggøre, at dem som ønsker at indsætte ind­hand­lingsskib, er der som i forvejen driver et indhandlingsanlæg. Grundlaget herfor er beskrevet i principper for indsættelse af indhandlingsskibe. 

Da Royal Greenland, som ejer indhandlingsanlæg i Sisimiut og Kangaat­siaq har ansøgt om indsættelse af indhandlingsskib, er der givet godken­delse herfor for indsættelse af indhandlingsskib. Jeg forventer derfor som Naalakkersuisoq af RG såfremt de ser behov herfor, at de indsætter indhandlingsskib, siger Karl-Kristian Kruse.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst understreger, at Naalakkersuisut ønsker det bedste vilkår for fiskerne, og gør opmærksom på, at grundrammerne for indsættelse af indhandlingsskibe er bearbejdet af repræsentanter fra erhvervet.

Kontaktperson: Departementschef Jørgen Isak Olsen, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl