Naalakkersuisoq for sociale anliggender kalder på handling fra alle

Naalakkersuisoq for sociale anliggender Sara Olsvig råber nu vagt i gevær, og inviterer en række af sine naalakkersuisut kollegaer og landets borgmestre til møder om en samlet indsats over for de mange sociale udfordringer.

Tilsynsenheden under Departement for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen har nu siden sin oprettelse i 2016 udført tilsyn i alle 15 byer ud af landets 18 byer. Blot Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq mangler at få besøg af tilsynsenheden.

Tilsynene viser samlet, at alle landets kommuner har store udfordringer i forhold til særligt børne- og ungesager.

“Vi er nødt til at sikre en koordineret indsats tværfagligt og på tværs af kommuner og departementerne. Der skal en særlig indsats til for at komme til bunds i alle disse udfordringer”, udtaler Naalakkersuisoq for Sociale anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig, og fortsætter:

“Naalakkersuisut har i enighed opprioriteret socialområdet. Vi etablerer en socialstyrelse og den nye lov om støtte til børn er nu vedtaget af et enigt Inatsisartut. Men prioriteringen må ikke stoppe der. For at sikre bedre vilkår for udsatte børn er vi nødt til også at sætte ind på andre områder. Der skal være trygge og gode jobs for forældrene, misbrugsbehandlingsmuligheder, uddannelsesmuligheder, og trygge boligforhold til udsatte familier. Vi skal hele vejen rundt. Derfor inviterer jeg nu en række af mine Naalakkersuisutkollegaer og ikke mindst Formanden for Naalakkersuisut til møder om, hvordan vi bedst og hurtigst muligt yder en samlet indsats”.

Tilsynsrapporterne viser et billede af forholdene i socialforvaltningerne i kommunerne. Selvom der i nogle kommuner er byer som klarer sig markant bedre end andre byer, så er det samlede billede stadig, at alle kommuner har store forvaltningsmæssige udfordringer.

“Nu er de nye borgmestre og kommende borgmestre i gang med arbejdet. Jeg vil derfor inden sommer indbyde alle til møder om, hvordan vi sikrer, at alle kommuner bidrager konstruktivt til den håndsrækning Naalakkersuisut kommer med, gennem vores nye socialstyrelse. Kommunerne skal bidrage med viden og input og ikke mindst være engagerede i arbejdet for, at vi i fællesskab kan løse udfordringerne. Det er børnene og de udsatte familier som er i fokus, det er dem vi politisk skal stå sammen for”, siger Sara Olsvig.

Departement for Sociale anliggender skal som efter alle kommunalvalg desuden afholde kurser for de nye kommunalbestyrelser og socialudvalg inden der er gået et år efter kommunalvalget.

Tilsynsenheden planlægger tilsynsbesøg i Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq til efteråret.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: Ministersekretær Nina Jul Larsen, Mobil +299 53 93 71, mail: nina@nanoq.gl