Stadig bestemmende indflydelse i Kuannersuit projektet

Juridisk vurdering viser, at Greenland Minerals & Energy stadig har den bestemmende indflydelse i Kuannersuit-projektet

Råstofmyndighederne har fået vurderet aftalen mellem Greenland Minerals & Energy (GME) og en kinesisk investor. Vurderingen viser, at at den kinesiske investor ikke får en bestemmende indflydelse i GME.

I efteråret var der forlydender om, at Kuannersuit-projektet risikerede at blive overdraget til et kinesisk investeringsfirma. Forlydenderne gik på, at en aftale mellem GME og firmaet Leshan Shenghe Rare Earth Co. Ltd. om salg af 12,5% af GMEs aktier til Leshan Shenghe indeholdt en bestemmelse om, at sidstnævnte har ret til at købe sig til bestemmende indflydelse i GME på et senere tidspunkt.

 
Departementschef for Råstoffer, Jørgen T. Hammeken-Holm, siger: – Som myndighed har vi imidlertid både ret og pligt til at sikre os, at Råstoflovens bestemmelser bliver overholdt i spørgsmål som her. Råstofloven siger klart, at efterforskningstilladelser som den, Kuannersuit-projektet er baseret på, ikke kan overdrages til andre uden Naalakkersuisuts godkendelse. Det gælder også indirekte overdragelser, hvor tilladelsen måske bliver i samme selskab, men den bestemmende indflydelse i selskabet ændres, forklarer han.

Departementet for Råstoffer har haft kontakt med GME for at undersøge sagen ordentligt. Der blev indgået en aftale med et eksternt advokatfirma med ekspertise i virksomhedsoverdragelser, som gennemgik aftalen mellem moderselskabet og Leshan Shenghe Rare Earth Company på vegne af Departementet for Råstoffer.

Departementschefen for Råstoffer, Jørgen T. Hammeken-Holm, siger: – Arbejdet med vurderingen er nu overstået, og den juridiske vurdering er entydig: Aftalen giver ikke Leshan Shenghe ret til at overtage den bestemmende indflydelse af moderselskabet GME. Aftalen giver alene Leshan Shenghe ret til at erhverve 12,5 % af GME. Den bestemmende indflydelse i GMEs grønlandske datterselskab ligger fortsat hos moderselskabet: Greenland Minerals and Energy Ltd.

Denne undersøgelse har umiddelbart ikke noget at gøre med en vurdering af GME’s ansøgning om udnyttelse.

For yderligere information kan henvendelser ske til:
Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm, e-mail: joeh@nanoq.gl, telefon: +299 34 68 46