Tolkning til og fra grønlandsk ved møder i Nordisk Ministerråd

Den 9. november 2016 rejste Grønland i et officielt brev til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, et ønske om at de grønlandske medlemmer skulle have mulighed for at benytte sig af tolkning til og fra grønlandsk, på de nordiske møder. I brevet blev det foreslået, at grønlandsk blev en del af Nordisk Råds forretningsorden, på samme måde som islandsk og finsk. Dvs. anerkendelse af grønlandsk, som et sprog i nordisk sammenhæng, der skal tolkes til og fra på ministermøderne. Grønlands henvendelse behandles uafhængigt af hinanden i henholdsvis Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Nordisk Ministerråd har behandlet sagen, og fremover vil tolkning til og fra grønlandsk på Nordisk Ministerrådsmøder foregå på lige fod med tolkningen til og fra finsk og islandsk.

- ”Jeg er meget glad for Nordisk Ministerråds afgørelse, fordi det er vigtigt for mig at kunne indgå i de politiske diskussioner på mit modersmål,” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde, Agathe Fontain.

- ”Nordisk Ministerråd er i de seneste år blevet et vigtigt forum for politisk dialog mellem de nordiske lande, og det er derfor vigtigt at vi har lige betingelser for vores arbejde i Nordisk Ministerråd, hvis vi f.eks. skal drøfte arktiske, EU og andre relevante spørgsmål,” slutter Agathe Fontain.

For yderligere oplysninger kontakt AC-Fuldmægtig Monika Paulli Andersen på mobil +299 553320 eller e-mail: mopa@nanoq.gl