Naalakkersuisut åben for uddannelsesstøtte til fjernundervisning

Flere og flere uddannelser udbydes som fjernundervisningsstudium, og fjernundervisning kan være et velegnet alternativ for ansøgere, som ellers ikke kommer i gang med en uddannelse i dag. Derfor vil Naalakkersuisoq for Uddannelse, Doris Jakobsen, åbne op for, at det også skal være muligt at få uddannelsesstøtte til uddannelser, der gennemføres som fjernundervisning.

Selvstyret har gennem mange år hidtil været tilbageholdende med hensyn til at åbne op for tildeling af uddannelsesstøtte til uddannelser, der foregår som fjernundervisning. Der er her tale om en uddannelsesform, hvor man altså kun behøver en computer og internetadgang for at følge undervisningen uden krav om hverken fremmøde eller ophold i den by eller det land, hvor uddannelsen udbydes. Dette har navnlig været begrundet i usikkerhed om uddannelsernes kvalitet og hermed også de uddannelsessøgende udbytte af uddannelserne sammenholdt med udgiftsniveauet, idet en række fjerundervisningsuddannelser alligevel forudsætter et ikke ubetydeligt antal rejser til uddannelsesbyen, da der ofte er indlagt moduler med fysisk tilstedeværelse i uddannelsesforløbene.

Naalakkersuisuts beslutning medfører, at fjernundervisningsuddannelser sidestilles med almindelige uddannelser i forhold til omfanget af støtte. Støtten vil fremgå af en ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte, der forventes vedtaget inden sommerferien og sat i kraft den 1. august i år. Støtten vil i det hele vil følge de regler, der gælder for øvrige støtteberettigende uddannelser, herunder i forhold til studieaktivitet og krav til uddannelsernes kvalitet.

Det kan i forlængelse heraf nævnes, at Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke sideløbende undersøger mulighederne for at kunne udbyde GUX som fjernundervisning.

Det skal samtidig bemærkes, at Ombudsmanden netop har offentliggjort en sag vedrørende måden, som Selvstyrets tidligere praksis på området er blevet reguleret på. Sagen har i øvrigt foranlediget, at der vil ske genbehandling af de få ansøgninger om uddannelsesstøtte til uddannelser, som gennemføres som fjernundervisning, som ikke blev imødekommet ud fra den tidligere førte generelle praksis på området.

For nærmere oplysninger henvises til ministersekretær Rosa Thorsen mob.tlf.nr.: 553303