Fordeling af den havgående makrelkvote i Østgrønland

Makrel

13 selskaber, som har søgt til årets makrelfiskeri i Østgrønland har fået tilsagn fra Departementet for Fiskeri og Fangst om, at de kan fiske.

Den samlede havgående kvote på makrel i Østgrønland er i 2017 på 66.365 tons

Den samlede kvote er fordelt på to kategorier.

Kvoten kan genfordeles i løbet af sæsonen, hvis det bliver relevant.

Kategori 1
Kategori 1 med en kvote på 46.365 tons, er fordelt ligeligt til grønlandske fartøjer.

Selskaber i kategori 1 med grønlandske fartøj, har fået tildelt en makrelkvote 5.152 tons til hvert fartøj. Følgende fartøjer har fået tilsagn i kategori 1:

Selskaber              
Fartøj                
Mængde
Pelagic Greenland
Tasiilaq
5.152
Tuneq 5.152 
Polar Pelagic
Polar Amaroq 5.152
Polar Seafood
Polar Princess
5.152
Qajaq Trawl
Markus
5.152
Sigguk A/S
Polar Nanoq
5.152
Nanoq Seafood
Tasermiut
5.152
Qaleralik
Tuugaalik
5.152
Sikuaq Trawl
Svend C
5.152

Mindst 75 % af den tildelte mængde i kategori 1 skal fiskes med grønlandske fartøjer.
De resterende 25 % kan fiskes gennem chartring, midlertidig indflagning eller samarbejde blandt kategori 1-aktører.

Kategori 2
Kategori 2 med en kvote på 20.000 tons, er fordelt til selskaber uden egne fartøjer, der indchartrer eller midliertidigt indflager udenlandske fartøjer.
Kvoten i kategori 2, der er på 20.000 tons deles mellem fem selskaber, hvor hvert selskab kan fiske 4.000 tons makrel. Følgende selskaber har fået tilsagn i kategori 2, under forudsætning af betingelser vedrørende indchartring eller midlertidig indflagning og fartøjsregistrering bliver opfyldt:

Selskaber            Mængde
Arsuk Food
4.000
Kitaa Seafood
4.000
Rodebay Fish
4.000
Sermilik
4.000
Iluliaq Seafood
4.000

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.

Kontaktperson Kunuk Holm, Afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. E-mail: kunh@nanoq.gl