Ny formand for Grønlands Ligestillingsråd

Naalakkersuisut har udpeget Elisa Petersen til ny formand for Ligestillingsrådet for perioden indtil udgangen af 2018.

Elisa Petersen afløser Dorthe Korneliussen, som har ønsket at fratræde som formand for ligestillingsrådet.

Elisa Petersen har været medlem af Ligestillingsrådet siden januar 2015. Elisa Petersen er uddannet kandidat i biblioteks-informationsvidenskab og har derudover taget en lederuddannelse. Elisa Petersen har været ansat som Landsbibliotekar siden 1994.

”Jeg ser frem til at samarbejde med den nye formand for Ligestillingsrådet. Ligestillingsrådet har en vigtig rolle, bl.a. med at sætte fokus på, hvordan vi fremmer ligestilling mellem kvinder og mænd i vores samfund”, siger Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig i anledning af udpegningen og tilføjer,
”Jeg vil også gerne takke Dorthe Korneliussen for sin indsats som formand for Ligestillingsrådet, bl.a. med at sætte fokus på mænds vilkår i samfundet.”

Kathrine Bødker blev samtidigt udpeget som nyt medlem af Ligestillingsrådet, ligeledes for perioden indtil 2018.

Ligestillingsrådet har bl.a. til opgave at ”overvåge loven om ligestilling mellem kvinder og mænds anvendelse” og ”iværksætte aktiviteter af informativ og debatskabende karakter”.

Ligestillingsrådet er politisk uafhængigt og har eget sekretariat.

For mere information kontakt Niels Thomas Andersen, telefon 34 53 39