Tasiilaq prioriteres højt

Naalakkersuisut er fuldt ud opmærksom på, at der er massive sociale udfordringer i Tasiilaq. Disse udfordringer kræver en bred indsats på en lang række områder, med indsatser på både uddannelsesområdet, beskæftigelse, sundhed og socialområdet. Det er ligeledes afgørende at både Naalakkersuisut og Kommuneqarfik Sermersooq bidrager til at løse udfordringerne. Naalakkersuisut har derfor igangsat en række initiativer i Tasiilaq, som i mange af tilfældene er sket i dialog med Kommuneqarfik Sermersooq.

Af de ekstraordinære indsatser som Naalakkersuisut har iværksat i Tasiilaq kan blandt andet nævnes: Hjælp til sagsbehandling af børne- og ungesager, opstart af rådgivningsassistentuddannelsen for et hold på Østkysten, afholdelse af kurser for fagpersonale i metoden Familierådslagning, etablering af mandegrupper, bevilling af tilskud til etablering og istandsættelse af familielejligheder og krisecenter samt indgåelse af en samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq for at sikre fremgang for fiskerierhvervet. Endvidere arbejdes der på at opstarte et behandlingsforløb i Tasiilaq for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Ligeledes vil der i 2017 blive igangsat en undersøgelse af muligheden for etablering af en uddannelsesinstitution i Tasiilaq. Herudover er Tasiilaq valgt som pilotby for indsatserne i Naalakkersuisuts Tværfaglige Koordinationsgruppe under Det Centrale Forebyggelsesudvalg.

Naalakkersuisoq, Sara Olsvig, udtaler om situationen og indsatserne i Tasiilaq: ”De sociale udfordringer i Tasiilaq skal tages alvorligt. Det er netop derfor, at Naalakkersuisut har igangsat en lang række initiativer på forskellige områder i Tasiilaq. Det er dog vigtigt at understrege, at udfordringerne i Tasiilaq ikke kan løses af Naalakkersuisut alene. Også lokalt skal der være en vilje til forandring. Indsatsen kræver også, at Kommuneqarfik Sermersooq bidrager med tiltag, der kan forbedre situationen i Tasiilaq.”

Ved yderligere spørgsmål kontakt: Ministersekretær Nina Jul Larsen, Mobil +299 53 93 71, mail: nina@nanoq.gl