Succeshistorier fra bygderne efterlyses

På anden dagen af udviklingskonferencen for mindre bosteder er der et klart ønske om at succeshistorier i bygderne bliver bedre belyst. Udmeldingen kom under behandlingen af overskriften ”Trygge og udviklende levevilkår for børn og unge”, hvor uddannelsesløft i bygderne, udfordringerne i bygderne samt indsatser og samarbejde i bygderne på socialområdet blev fremlagt for konferencens deltagere.

Under fremlæggelserne blev det bl.a. fremhævet, hvilke udfordringer der er for børn og unge i bygderne for at færdiggøre folkeskolen, og senere tage en uddannelse de kan benytte i deres hjembygd. Det fik en deltagerne op ad stolen. Medlem af bygdebestyrelse fra Saattut Apollo Mathiassen sagde:

”Udfordringerne bliver fremlagt med undersøgelser for hvorfor det ikke fungerer eller hvorfor det mislykkes. Der blev også fortalt, at der er succeshistorier i bygderne. Men der er ingen undersøgelser for hvorfor de succeshistorier lykkes. Vi har brug for at høre flere succeshistorier for at blive inspireret. Vi har også brug for at høre om baggrunden for hvorfor det lykkedes for nogle.”

Den udmelding blev velmodtaget af resten af konferencedeltagerne:

”Vi skal være bedre til at fortælle om vores sejre og vores succeshistorier. Både hos selvstyret, kommunerne, men også hos lokalbefolkningen.”

Midtvejsevalueringer på ønskelisten

Resten af dagen brugte konferencedeltagerne til workshops om følgende emner:

1. Fremtidens bygder og mindre bosteder
- Hvad skal bygder og mindre bosteder gøre for i samspil med kommunerne og Selvstyret at bevare deres eksistensgrundlag i fremtidens Grønland?

2. Skabelse af gode rammer for reel erhvervsudvikling, forsyning og levedygtige private
arbejdspladser
- Lav en prioriteret liste over konkrete tiltag, der kan forbedre rammerne for erhvervsudvikling og forsyning i bygderne.

3. Trygge og udviklende levevilkår for børn og unge
- Hvordan kan bygder og mindre bosteder bevare den yngre del af befolkningen for at sikre stedets tiltrækningskraft og udviklingsmuligheder?

Der er nedsat en følgegruppe med repræsentation fra Naalakkersuisut, kommunerne og bygdebestyrelserne. De skal følge op på konklusionerne under udviklingskonferencen.

Der var tidligere under konferencen ønske om at der afholdes midtvejsevalueringer halvvejs i en valgperiode. Formålet er, at have mere temabaserede emner til behandling i stedet for at forsøge at nå en hel masse emner på en gang. Det ønske er blevet taget til efterretning af Naalakkersuisut, som vil undersøge muligheden.

For yderligere oplysninger, kontakt informationschef Paornánguaq Kleist på mobil +299 559424 eller e-mail paok@nanoq.gl.