Tag al din fangst med fra fangstturen

Jolle Med udnyttelse af vores lands naturressourcer medfølger et ansvar. Vi har mange forskelligartede fangstdyr, alt fra rensdyr, isbjørne, fugle, sæler, hvaler m.m.

Al jagt skal derfor ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, der regulerer arterne. Deriblandt anvendelse af hele fangstdyret. Medbring derfor alt kød, andre spiselige og brugbare dele, når du har fanget fangstdyr.

Departementet for Fiskeri og Fangst har den seneste tid fået forskellige meldinger om, at der er fundet efterladte hele narhvalkroppe uden mattak. Narhvaler er vigtige fangstdyr, der skal udnyttes fuldt ud. Alt andet er ulovligt, uacceptabelt og er spild af landets værdifulde ressourcer.

Overtrædelser af fangst- og jagtbestemmelser kan medføre bøde samt frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis og dermed retten til at få tildelt licens til fangstdyr.

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos:

Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. E-mail: amalie@nanoq.gl tlf: 34 53 04