Handicaptalsmanden får sæde i Sisimiut

Inatsisartut har onsdag d. 24. maj vedtaget Naalakkersuisuts forslaget til lov om Handicaptalsmand med ikrafttræden 1. juni 2017.

Loven har til formål at skabe rammerne for en Handicaptalsmand, som kan fremme rettigheder og interesser i samfundet for personer med handicap.

Handicaptalsmanden får til opgave at sikre og fremme rettigheder og interesser for personer med handicap, herunder vurdere, om de forhold personer med handicap lever under, stemmer overens med FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Handicaptalsmanden skal ligeledes yde råd og vejledning til personer med handicap, offentlige og private institutioner, organisationer samt privatpersoner om spørgsmål, der vedrører vilkår, rettigheder og klageadgang for personer med handicap.

Derudover skal Handicaptalsmanden indsamle, udvikle og formidle viden om vilkår for personer med handicap og arbejde for at øge bevidstheden i samfundet om personer med handicap. Handicaptalsmanden skal tale deres sag i den offentlige debat samt arbejde på at give personer med handicap bedre muligheder for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.

Handicaptalsmandsinstitutionen placeres i Sisimiut. Baggrunden for denne placering er, at der vil være rige muligheder for faglig sparring med det kommende Handikapcenter, som netop nu er under opførelse i Sisimiut. Beslutningen er også i tråd med Naalakkersuisuts ønske om at undgå centralisering og sikre oprettelse af nye arbejdspladser i hele landet.

”Naalakkersuisut er utrolig glad for, at Inatsisartut har vedtaget loven om oprettelse af en handicaptalsmandsinstitution. Naalakkersuisut finder det således meget vigtigt at sikre den praktiske og borgernære implementering af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Hensigten er at skabe en politisk uafhængig Handicaptalsmand med et stærkt mandat og en bred ekspertise, der aktivt kan bidrage til at styrke vilkårene for personer med handicap.”

Udtaler Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, og fortsætter

”Placeringen af handikaptalsmandsinstitutionen giver rig mulighed for at skabe et fagligt stærkt miljø sammen med det kommende Handikapcenter, som forventes åbnet til efteråret i Sisimiut. Vi ønsker fra Naalakkersuisut at sikre dette faglige fællesskab og samtidig at sikre, at der ved oprettelse af nye offentlige institutioner tænkes nye muligheder for geografiske placeringer ind”.

For yderligere information kontakt ministersekretær Nina Jul Larsen på nina@nanoq.gl