Konference for mindre bosteder

Kangerlussuaq

En to dages konference om mindre bosteder her i landet starter tirsdag den 30. maj i Nuuk.

Konferencen som er arrangeret af Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger bliver officielt åbnet af Naalakkersuisoq, Erik Jensen. Åbningstalen af Erik Jensen vil blive efterfulgt af taler fra Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, Hans Enoksen, og formanden for bygdernes landsforening KANUNUPE, Jens Kristian Therkelsen.

Konferencen for mindre bosteder er opdelt i tre overordnede emner. Det første tema bliver ”Fremtidens bygder og mindre bosteder”. Her bliver det Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen der fremlægger det første oplæg om miljøforhold i bygderne.

Det næste hovedemne bliver ”Skabelse af gode rammer for reel erhvervsudvikling, forsyning og levedygtig private arbejdspladser”, hvor konferencens deltagere skal debattere på baggrund af oplæg fra Center for Arktisk Teknologi og KNI A/S.

Oplæggene på anden dagen af konferencen, onsdag den 31. maj, kommer hovedsageligt til at dreje sig om trygge og udviklende levevilkår for børn og unge. Dagens to første oplæg kommer til at handle om uddannelsesløft i bygderne. Og efterfølgende bliver det Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig der kommer med et oplæg om indsatser på socialområdet i bygderne.

Konference vil blive sluttet af med af at deltagerne bliver inddelt i arbejdsgrupper som skal diskutere og efterfølgende komme med anbefalinger i forhold til konferencens tre hovedemner.

Se program, taler og præsentationer fra udviklingskonference for mindre bosteder.


For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Martha Abelsen på mobil: +299 55 61 39 eller e-mail: maab@nanoq.gl