Grønlandsk oliemarkedsføring i London

Mute B. Egede

Naalakkersuisoq for Råstoffer Múte Bourup Egede var den 24. maj i London for at promovere oliepotentialet i Grønland.

Formålet med turen var at markedsføre de kommende olieudbudsrunder for Baffin Bugten i slutningen af 2017 og David Strædet i 2018. Departementet for Råstoffer afholdte et markedsføringsevent, hvor interesserede olieselskaber fik information om de kommende udbudsrunder samt generel introduktion om mulighederne for olieefterforskning. Der deltog også flere store internationale selskaber. 

Naalakkersuisoq for Råstoffer holdt en tale. Han understregede her, at Grønland er åbne overfor potentielle olieinvestorer og -selskaber, som ønsker at udføre olieefterforskning. Naalakkersuisoq for Råstoffer fremhævede samtidig, at olieefterforskningsaktiviteter skal udføres, så der tages hensyn til natur og samfundet.  
Sammen med Naalakkersuisoq for Råstoffer deltog en delegation fra Departementet for Råstoffer. Geologerne fra Departementet for Råstoffer holdt en række præsentationer. Geologerne informerede, om geologien og mulighederne for at lokalisere olie i Grønland.

I forbindelse med markedsføringseventen udtaler Naalakkersuisoq for Råstoffer:

”Det er vigtigt, at vi udbreder kendskabet til geologien i vores land. Dette betyder, at flere potentielle investorer og olieefterforskningsselskaber bliver opmærksomme på, at Grønland er et land, hvor der kan være store uudnyttede olieforekomster. Derfor var det glædeligt for mig, at flere af verdens største olieselskaber deltog ved vores markedsføringsevent i London.” 


For yderligere information kan der tages kontakt til:

Jane Petersen Lantz
Ministersekretær
Departementet for Råstoffer
Mobil: +200 597909 mail: japl@nanoq.gl

Jørgen T. Hammeken-Holm
Departementschef
Departementet for Råstoffer 
Tlf: 346846, e-mail: joeh@nanoq.gl