Nye regler sikrer bedre beskyttelse af havet mod forurening

Inatsisartut har den 24. maj 2017 vedtaget en ny lov om beskyttelse af havmiljøet. Loven beskytter havmiljøet indenfor 3-sømil. 

Af nyskabelser i loven kan nævnes strammere regler om beredskab og forureningsovervågning, en ny mulighed for at gribe ind over for efterladte skibe og nye regler om ballastvand for at beskytte havet mod invasive arter. Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne spredes til, og som kan have en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet (variationen i dyr og planter). 

”Naalakkersuisut er glad for, at Inatsisartut i dag har vedtaget en ny havmiljølov. Vi lever i høj grad af havets ressourcer. Det er derfor vigtigt, at vi passer på og værner om havet, idet vi skal huske, at vi låner naturen af de kommende generationer. Naalakkersuisut finder det vigtigt både at forebygge forurening og slå hårdt ned, når der er skibe, der forurener havmiljøet eksempelvis med olie” udtaler Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

Loven tager både udgangspunkt i de særlige grønlandske forhold og sikrer, at havmiljølovgivningen er i overensstemmelse med international ret. 

Inatsisartut har også tilsluttet sig en ny dansk lov om beskyttelse af havmiljøet. Denne lov gælder for farvande ved Grønland udenfor 3-sømil. Der er stor overensstemmelse imellem de to lovgivninger. 


For yderligere oplysninger, kontakt afdelingschef Karen Anne Arleth, tlf. 34 54 65 eller e-mail: knar@nanoq.gl.