Grønlands Forskningsråd

Med henvisning til Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler er der nu udpeget nye medlemmer til Grønlands Forskningsråd.

Loven har til formål at fremme og styrke grønlandsk forskning forankret i Grønland til gavn for det grønlandske samfund.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Forskning, Kultur og Kirke Doris Jakobsen meddeler på vegne af Naalakkersuisut, at følgende er udnævnt nye medlemmer i det Grønlandske Forskningsråd.

Det fremgår af loven at, udpegning sker efter indstilling fra grønlandske forskningsinstitutioner, forskningscentre, forskningsmiljøer samt iværksætter- og innovationsmiljøer.

De nye medlemmer er udpeget i perioden 1. april 2017 – 31. marts 2020.

Siulittaasoq / Formand

  • Josephine Nymand, Afdelingschef, Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut

Ilaasortat / Medlemmer:

  • Morten Meldgaard, Professor, Ilisimatusarfik, Samfundsvidenskab
  • Louise Kolby Christensen, Underviser, Campus Kujalleq, Samfundsvidenskab
  • Gert Mulvad, læge, Center for Sundhedsvidenskab, Dronning Ingrids Hospital, Sundhedsvidenskab
  • Lotte Frank Kirkegaard, Sekretariatschef, CSR Greenland, Innovation
  • Thomas Ingemann-Nielsen, Ph.D., ARTEK, Teknologi/Innovation
  • Inge Høst Seiding, Ph.D., Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Humaniora
  • Daniel Thorleifsen, Direktør, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Humaniora

Naalakkersuisoq vil benytte lejligheden til at takke institutionerne for deres indstillinger.

For yderligere oplysning kontakt Sten Lund, Forskningskoordinator, direkte 345627, stlu@nanoq.gl