Forandringer for havets dyr

En ny rapport om status for den marine biodiversitet i Arktis beskriver, at de steder, en række vigtige arter lever, er under forandring. Rapporten indeholder også en status på overvågningen af biodiversitet i Arktis og giver et bud på, hvordan Grønland og de andre arktiske lande kan målrette overvågningsprogrammerne, så der i fremtiden kan gives mere præcise svar på, hvordan eksempelvis klimaforandringerne påvirker økosystemerne.

I sidste uge udkom en ny videnskabelig rapport, der beskriver ”Status for den arktiske marine biodiversitet”. Overordnet konkluderer rapporten, at der fortsat sker en række ændringer for vores arter og økosystemer.

Rapporten peger blandt andet på, at der sker forskydninger i arternes udbredelse, så nogle arktiske marine arter udbredes længere mod nord. Samtidig indvandrer mere sydlige arter til de arktiske egne.

Specielt arter, der er knyttet til havisens økosystemer, er under pres, fordi havisen gradvist forsvinder. Disse arter vil forventeligt få endnu vanskeligere forhold i fremtiden.

Rapporten peger også på, at der ud over klimaforandringerne forekommer et stigende antal andre menneskeskabte forstyrrelser af naturen i Arktis.

Endelig peger rapporten på, at en forbedret eller mere målrettet overvågningsindsats vil hjælpe med at give svar på nogle af de ubesvarede spørgsmål om betydningen af ændrede levevilkår for vores marine arter og dermed økosystemer.

For Naalakkersuisut er det af stor vigtighed at opbygge viden om, hvordan naturen forandres blandt andet som følge af effekterne fra klimaforandringerne og menneskelige aktiviteter. I den forbindelse er det arktiske samarbejde af stor vigtighed, da naturen ikke kender grænser, hvorfor en koordineret indsats blandt de berørte lande er nødvendig.


Baggrund om rapporten
Rapporten er udarbejdet på engelsk i regi af biodiversitetsarbejdsgruppen (Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)) i Arktisk Råd under det store Moniteringsprogram for Biodiversitet (Circumpolar Monitoring Programme (CBMP)). Grønland leder ved Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet i øjeblikket moniteringsgruppens arbejde sammen med USA, og grønlandske og danske forskere har derfor deltaget aktivt i udarbejdelsen af rapporten.

Foruden rapporten har CAFF offentliggjort et resumé og mere materiale om rapporten, der kan hentes på CAFF´s hjemmeside: http://www.arcticbiodiversity.is/marine

For yderligere oplysninger kontaktes afdelingschef Camilla Østbirk mail: caos@nanoq.gl, telefon 34 60 19.