Landskassens regnskab for 2016 – DAU-overskud på 211 mio. kroner

Landskassens regnskab for 2016 er færdigrevideret. Selvstyrets eksterne revisor, Deloitte, har givet Landskassens regnskab en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet viser, at landskassens Drifts-, Anlægs- og Udlånsresultat; det såkaldte DAU-resultat, for 2016 blev et overskud på 211 millioner kroner. Der var budgetteret med et underskud på 100 mio. kr. incl. tillægsbevillinger. Der er således tale om en positiv budgetafvigelse på 311 mio. kr.

Der er flere grunde til, at regnskabet viser et så positivt resultat. Særligt har et stærkere fiskeri end tidligere ventet haft en positiv virkning. Der har mængdemæssigt været tale om en betydelig fremgang for de fleste arters vedkommende, herunder de vigtigste: Rejer, hellefisk og torsk. Dernæst har de store anlægsinvesteringer såsom anstalten og havnen i Nuuk haft en positiv betydning for landskassen.

Disse positive tendenser understøttes af et fald i antallet af registrerede arbejdssøgende i 2016 med 550 til ca. 2.900.

”Jeg er meget tilfreds med resultatet i Landskassens regnskab. Det er positivt, at vi også i år fastholder tendensen med overskud på regnskabet”, siger en glad Aqqaluaq B. Egede, Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, og fortsætter:

”Jeg er også meget glad for, at alle kommunerne ligeledes forventes at fremvise solide resultater i 2016. De gode økonomiske resultater må ikke give anledning til, at vi nu slapper af og lader udgifterne stige uden kontrol. Tværtimod er det vigtigt, at vi sørger for at holde en fast kurs og fastholder en stram økonomisk styring. Nye udgifter skal primært have som mål at løfte de økonomisk svageste og reducere samfundets økonomiske ulighed”.

Ifølge Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter er det positive landskasseresultat således ikke ensbetydende med, at vores fremtidige økonomiske udfordringer er løst, og vi dermed kan bruge flere penge, end vi gør i dag. Udfordringerne er stadigvæk de samme.

”Der er stadigvæk behov for reformer, der kan sikre langsigtet økonomisk holdbarhed.

De demografiske udfordringer, der på sigt vil føre til at vi der bliver flere pensionister end personer i den arbejdsaktive alder er stadigvæk de samme. Problemet med, at en alt for stor del af samfundets borgere reelt ikke har mulighed for at forsørge sig selv er det samme. Og der er stadigvæk store investeringsbehov til f.eks. anlæg af lufthavne, som endnu ikke er faldet på plads. Så det er alt for tidligt at slappe af. Men vi kan ånde lidt friere”, afslutter Aqqaluaq B. Egede.

Landskassens regnskab for 2016 skal godkendes i Inatsisartut. Forslaget forventes 1. behandlet den 1. juni 2017 – og 2. behandling finder sted ved efterårssamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt: Regnskabschef Thomas Dam,  34 67 26 og mail thda@nanoq.gl.