Fælles fodslag omkring forfatningsarbejdet

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksen, medlemmer af Inatsisartut ad hoc udvalg vedr. Forfatningskommissionen samt forkvinde og næst-forkvinde for Forfatningskommissionen har afviklet et møde vedrørende forståelsen af forfatningskommissoriet.

Naalakkersuisoq, Forfatningskommissionen og medlemmerne af Inatsisartuts ad hoc udvalg vedr. Forfatningskommissionen mødtes, for at drøfte og få en fælles forståelse omkring forfatningskommissionens kommissorium.

Redegørelsen for nedsættelsen af en grønlandsk forfatningskommission giver Forfatningskommissionen frihed og et stort ansvar til at tilrettelægge arbejdet selv i kommissionen. Det er op til kommissionen selv at samordne hvordan forfatningen skal udformes og hvor meget tid de vil bruge på de forskellige ordninger. Naalakkersuisut fastligger så vidt ikke arbejdet i kommissionen og dette er helt i tråd med Redegørelsen for nedsættelsen af en grønlandsk forfatningskommission.

Under mødet orienterede Naalakkersuisoq, at der ikke skal herskes tvivl om at det er selvstændighed man vil opnå. Ved valget af to tempi modellen åbnes der op for flere muligheder og det vil i sidste ende give kommissionen større handlingsmulighed:

”Det er op til kommissionen selv, at samordne hvordan forfatningen skal udformes og hvor meget tid de vil bruge på de forskellige ordninger. Det skal pointeres, at der er mulighed for, at kommissionen kan få forlænget sin arbejdsperiode, hvis dette bliver nødvendigt.

Både Naalakkersuisoq, Forfatningskommissionen og medlemmerne af Inatsisartuts ad hoc udvalg vedr. Forfatningskommissionen glæder sig til det videre samarbejde. Borgerne skal så meget som muligt inddrages i processen og i øjeblikket er oplysningsarbejdet under udarbejdelse,” siger Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen.

Forfatningskommissionen havde deres første møde i morges og nu kan arbejdet komme i gang:

”Kommissionen glæder sig til komme i arbejdstøjet. Forfatningskommissionen vil udforme en forfatning for en selvstændig Grønland.” siger Forfatnings forkvinde, Vivian Motzfeldt.
For nærmere information, kontakt Ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf. 34 54 14, e-mail: nasu@nanoq.gl

For yderligere information kan formanden for Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen, Anders Olsen, kontaktes på:  +299 49 07 08

For yderligere information kan forkvinde for forfatningskommissionen, Vivian Motzfeldt, kontaktes på: +299 55 56 41