Naalakkersuisut lægger ikke Tasiilaq lufthavn i Graven

Berigtigelse af Sermitsiaq.ag’s artikel

Det fremgår af Sermitsiaq’s web-avis den 16. maj 2017, at ”Naalakkersuisut lægger lufthavn i Tasiilaq i Graven”. Sermitsiaq bygger sin artikel på Naalakkersuisut’s svarnotat til Inatsisartut’s Forårssamling Punkt nr. 65 ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at meddele Kalaallit Airports A/S, at finansiering og opførelse af en ny lufthavn i Tasiilaq, skal indgå i selskabets opgaveportefølje”.

Naalakkersuisoq Erik Jensen udtaler:

”Naalakkersuisut lægger ikke lufthavnen i Tasiilaq i graven. Naalakkersuisut ønsker tværtimod at fremme anlæggelsen af lufthavnen i Tasiilaq. Naalakkersuisut mener ikke, at det vil fremme anlæggelsen af lufthavnen i Tasiilaq, at projektet placeres under Kalaallit Airports A/S.

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger er i færd med at få gennemført forundersøgelser for anlæggelse af Tasiilaq Lufthavn. Forslag til placering af lufthavn er under udarbejdelse. Når placering er godkendt, kan den endelige projektering ske. Anlæggelse af lufthavnen i Tasiilaq kører derfor som en anlægssag, hvor placering og projektering sker, før der kan udarbejdes overslag over prisen på projektet. At anlæggelsen af lufthavnen i Tasiilaq ikke skal placeres under Kalaallit Airports A/S kan dermed ikke fortolkes, som om Naalakkersuisut mener, at byggeri af lufthavnen i Tasiilaq ikke fremmes. Tværtimod.”

Yderligere spørgsmål i forhold til denne pressemeddelelse kan rettes til fungerende ministersekretær Elisabeth Fleischer på telefonnr. 564111.