Olsvig mødes med arktiske parlamentarikere

Naalakkersuisoq Sara Olsvig mødtes i dag som Viceformand for Naalakkersuisut med den stående komité af arktiske parlamentarikere. Olsvig gav en introduktion til den aktuelle politiske situation i Grønland. Komiteen holder møde i Kangerlussuaq og Sisimiut.

Komiteen havde inviteret Olsvig til som Viceformand for Naalakkersuisut at tale om den aktuelle politiske situation i Grønland.

"Det arktiske samarbejde er unikt og vigtigt. På tværs af lande med helt forskellige forhold finder vi en lang række fælles udfordringer, som det er godt løbende at drøfte. Jeg er glad for, at jeg fik mulighed for at fortælle om grønlandske forhold", siger Naalakkersuisoq Sara Olsvig og fortsætter:

"I Arktis møder vi udfordringer i forhold til klimaændringer, infrastruktur, sociale og sundhedsforhold, turisme og erhvervsudvikling generelt og det kræver en fælles indsats at sikre de bedste resultater. Her er det vigtigt at have en god dialog med de andre arktiske landes parlamentarikere".

Den arktiske parlamentarikerkomite har medlemmer fra de otte arktiske staters parlamenter mens blandt andre Vestnordisk Råd og Nordisk Råd deltager som observatører.

Ved komiteens møde i Kangerlussuaq deltog parlamentarikere fra Rusland, Canada, Finland, Sverige, Island, Færøerne og Danmark.

For yderligere oplysninger kan man kontakte ministersekretær Nina Jul Larsen, telefon 53 93 71