Mindeord Hendrik Lennert

Hendrik Lennert er ikke mere blandt os. Grønland har mistet en af sine store kapaciteter i lærergerningen. Gennem et livslangt forløb viede Hendrik sin indsats for den grønlandske folkeskole. Han begyndte sin gerning som lærer og nåede gennem sit lange erhvervsaktive forløb at blive skoleinspektør, og rektor for Ilinniarfissuaq. Selv efter sin pensionering var Hendrik Lennert aktiv som underviser. Vore tanker går til Lise og til deres nærmeste. Æret være Hendrik Lennerts minde.

På vegne af Naalakkersuisut:

Doris Jakobsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.