Olsvig drøfter lønforskelle med den danske justitsminister

Naalakkersuisut Sara Olsvig holdt i dag møde med Justitsminister Søren Pape Poulsen.

"Baggrunden for mødet var et ønske om hurtigt at følge op på høringen om Justitsområdet, som blev afholdt i marts" siger Naalakkersuisoq Sara Olsvig.

Sara Olsvig fortsætter " Naalakkersuisut har stort fokus på Justitsområdet og ønsker, at området styrkes og udvikles."

På mødet i dag var der fokus på følgende emner:

- lønforhold for justitsområdets ansatte i Grønland
- kommunefogedernes rammer og arbejdsforhold
- behandling af indsatte, herunder sundhedsbetjening, misbrugsbehandling og krænkerbehandling
- status på bunkebekæmpelsen

"Vi havde nogle gode drøftelser om emnerne og det er min klare fornemmelse, at man fra dansk side ønsker at arbejde på at styrke Justitsområdet i Grønland. Jeg er ligeledes glad for, at det arbejde jeg har igangsat, med en strategi for Justitsområdet, blev så vel modtaget af den danske justitsminister" slutter Naalakkersuisoq Sara Olsvig af.

 

For yderligere oplysninger kan man kontakte ministersekretær Nina Jul Larsen tlf. +299 53 93 71.