Vores land i bedre balance

Naalakkersuisut ønsker et Grønland, hvor det er muligt at leve, bo og finde arbejde, også uden for Nuuk. Vi vil skabe vækst og muligheder i hele landet. Derfor støtter vi tanken om, at nogle af de offentlige arbejdspladser skal ligge andre steder i landet end i Nuuk.

Naalakkersuisut har besluttet, at det er vores mål at flytte en række konkrete uddannelser/uddannelsesinstitutioner fra Nuuk til andre byer. Det drejer sig om følgende institutioner:

  • Jern- og Metalskolen til Sisimiut
  • Handelsskolen (NI-NUUK) til Qaqortoq
  • Socialrådgiveruddannelsen til Ilulissat
  • Kunstskolen til Aasiaat
For at få et velunderbygget beslutningsgrundlag har Naalakkersuisut besluttet, at en udflytning af disse fire institutioner skal konsekvensbelyses grundigt, inden Naalakkersuisut træffer den endelige beslutning. I analysen vil følgende aspekter blandt andet indgå:
  • Flytteomkostninger, anlægsbehov og driftsøkonomi
  • Effekt på elevsøgning og kollegiebehov
  • Faglige miljøer og rekruttering af lærerkræfter
Disse analyser forventes færdiggjort i september. Dermed sigter Naalakkersuisut imod, at der til behandlingen af forslag til finanslov for 2018 kan fremsættes forslag, som indarbejder bevillingsbehovet til en udflytningsplan i finansloven for 2018.

Naalakkersuisut tror på, at decentralisering er et vigtigt element i at fremme et samfund i balance.

Med venlig hilsen

Aqqaluaq B. Egede, Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter
Doris Jakobsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.